Gotländsk träindustri nysatsar!

Utökade samarbeten inom träindustrin och mellan olika branscher ska leda till utveckling och tillväxt!

Gotland är ett litet skogslän med starka traditioner inom snickeri och specialsortiment, Den gotländska träindustrin omsätter årligen hundratals miljoner i ett femtiotal företag. Sågverk, brädgårdar, fönster-, dörr- och möbeltillverkare samt andra typer av specialsnickerier är exempel på företag som ingår i träindustrin.

I den gotländska skogsstrategin anges att lokal skogsråvara ska förädlas lokalt – till hållbara produkter för en lokal och global marknad. För detta behövs förutsättningar för lönsamma industriella samarbeten och produktutveckling mellan de många mindre företag som finns i värdekedjan skog – sågverk – vidareförädling (snickerier mm) – bygghandel/byggföretag – export.

Bland annat av den anledningen väljer nu de gotländska företagen inom träindustrin att utöka sin samverkan både inom branschen men också med andra branscher. Inom branschen finns föreningen Gotlands träföretag med cirka 30 medlemsföretag. Företagen känner nu behov av driva på utvecklingen i sin bransch och därmed kunna vara en del av skogsstrategin.

Tillväxt Gotland är den lokala företagarföreningen på Gotland som jobbar för Gotlands bästa genom att samla det gotländska näringslivet. Med över 900 medlemmar finns en grundverksamhet som är helt finansierad av näringslivet och som kan jobba långsiktigt med att skapa affärsmöjligheter och vi-känsla i nätverket.

Föreningen Gotlands träföretag ingår partnerskap med Tillväxt Gotland
Föreningarna ingår nu partnerskap och påbörjar sin samverkan omgående. Årsplanen för 2023 är lagd och industriella samarbeten och produktutveckling mellan de många mindre företag som finns i värdekedjan kan påbörjas.

I de träffar som är planerade för året kommer bland annat att diskuteras:

• Lokal råvaruförsörjning
• Hur vi ska utveckla lönsamma samarbeten
• Kompetensutveckling
• Samverkan kring marknadsföring
• Hur vi ska sprida kunskapen om gotländskt trä

-Vi är mestadels små företag med knappa resurser och knappt med tid. Med partnerskapet kan vi fortsatt fokusera på våra kärnverksamheten och få hjälp med att samlas i dessa viktiga frågor, säger Ottar Gjendahl Sörensen, ordförande i Gotlands Träföretag.

-Den gotländska träindustrin besitter stor kunskap och håller premiumkvalité i sina arbeten. Att de nu väljer att öka takten i sin utveckling kommer inte bara att gynna dem själva utan hela Gotland, säger Roger Hammarström, verksamhetsledare för Tillväxt Gotland.

 

För mer information

Ottar Gjengdahl Sörenssen, Gotlands Träföretag

Roger Hammarström, Tillväxt Gotland

 

 

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen