Alla behövs på Gotland – inget hokus pokus men ändå magi

Alla behövs på Gotland startade för drygt två år sedan. Projektets mål var att finna sysselsättning för ungdomar och unga vuxna som på ett eller annat sätt hamnat utanför arbetsmarknaden. Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden samt genom våra samarbeten med Region Gotland, Polisen och Folkuniversitetet. Målet var att fram till december 2022 ha involverat sextio företag och deltagare i projektet.

I dagarna anordnades en avslutningskonferens för projektet. Resultat och effekter presenterades och såväl projektdeltagare som företagare och projektägare gav sin bild av vad som skett och kommit ut av satsningen. Alla var rörande eniga om det varit ett mycket framgångsrikt initiativ.

Målbilden av sextio involverade företag och deltagare slogs med råge. Drygt 160 företag och deltagare blev slutresultatet. Av de närmare hundra deltagarna har närmare 90% matchats mot arbetsplatser. 57 av deltagarna har erbjudits anställning genom projektet och utöver detta så är ytterligare 10 deltagare just nu är ute på arbetsplatser för att förhoppningsvis bli anställda i början av 2023.

Såväl Polisen som Region Gotlands biståndshandledare är mycket nöjda med utfallet. Med fler unga vuxna i arbete kapas såväl antalet biståndsärenden som brottsanmälningar. Alla vinner på att fler har ett arbete att gå till och finner tillfredsställes med.

Projektet avslutas officiellt vid årsskiftet men rullar trots detta på ytterligare ett tag. Just nu är man mitt i genomförande och jobbar nu för fullt med att finna vägar att kunna fortsätta vårt arbete på lång sikt. Genom finansiering från Region Gotlands har projektet nu möjlighet att under våren jobba vidare med att lära känna ännu fler deltagare och företag och matcha ihop dessa.
Nu laddar alla involverade om inför nästa år och ser fram emot att fortsätta jobba för att se till att så många som möjligt hamnar i innanförskap genom att matchas mot arbetsplatser.
Alla behövs!

 

Vi återkommer senare med en mer utförlig slutrapport.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen