Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Vad kommer att krävas när klimatförändringarna blir alltmer påtagliga?

Vad kommer att krävas när klimatförändringarna blir alltmer påtagliga?

Välkommen på fredagsfrukost med fokus på klimatförändringar.

Klimatförändringarna blir mer påtagliga för varje år och samhället behöver anpassa sig för ett klimat där skyfall, torka och dramatiska temperaturskillnader blir allt vanligare. Näringslivet måste ställa om för att minska sin klimatpåverkan och samtidigt anpassa verksamheten efter nya klimatförhållanden för att säkra produktionen.

Region Gotland inleder programmet med att berätta om hur näringslivet påverkas av de klimatanpassningar som krävs framåt. Detta utifrån den nyligen framtagna planen för klimatanpassning som är en del av Översiktsplan 2040. Planen visar hur klimatet förväntas förändras på Gotland och vilka åtgärder som bör göras när det kommer till exempelvis skyfallshantering, havsnivåhöjning och erosion.

Elin Sander från Länsstyrelsen Gotland ger sedan en fördjupad bild kring effekterna av torka, vattenbrist och hur dricksvattnet påverkas av stora nederbördsmängder.

Därefter kommer Lina Lindahl, forskare på RISE inom bioekonomi och hälsa, att berätta om resurskartläggning i syfte att effektivisera vattenanvändningen. Hon kommer dessutom berätta om möjligheterna med vattensymbios utifrån tidigare projekt med Arla och Protos.

Som vanligt startar vi med frukost från Mirells som står framdukad från klockan 7.30 och en halvtimme senare drar programmet i gång.

Varmt välkomna till Donnerska huset, Donners plats 1, Visby.

 

Önskar ni stanna kvar och fördjupa era kunskaper samt delta i en övning där ni får möjlighet att reflektera kring er egen vattenanvändning och möjligheterna till besparingar så fortsätter programmet fram till klockan 12.

Anmäl er nedan till fredagsfrukost eller till hela förmiddagen.

Här hittar ni mer information vad som händer efter klockan 9:

Hur kommer vår framtida vattensituation att se ut?

Datum

3 maj 2024
Avslutad

Tid

07:30 - 09:00

Platser

Donnerska Huset
Donners Plats 1, Visby
Kategori
Skrolla till toppen