Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Gotland och världen ur ett upphandlingsperspektiv!

Gotland och världen ur ett upphandlingsperspektiv!

 

Hur påverkas du som företagare i ditt arbete med upphandlingar
när världen och förutsättningarna förändras?

 

Upphandlingsforum Gotland bjuder dig som företagare till frukostmöte för att diskutera upphandlingar. Region Gotland gör varje år upphandlingar till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor och vår ambition är att det ska vara möjligt för gotländska företag att skapa goda affärer genom att ta del av dessa upphandlingar.

Mötet är en uppföljning på uppstartsmöte i februari och kommer nu bland annat att handla om förutsättningarna i det omvärldsläge vi befinner oss i.

 

Agenda

07:30
Frukost och mingel
08:00
Bakgrund till Upphandlingsforum Gotland
Enkätsvar i Svenskt Näringslivs senaste undersökning, vad efterfrågar gotländska företag
Möjlighet till dialog – tillfällen då dialog kan ske i inköpsprocessen
Upphandlingsplan – vart finns den, när uppdateras den mm
08:25
Dialog kring hur du påverkas som företagare i ditt arbete med upphandlingar när världen och
förutsättningarna förändras?
08:50
Reflektioner
09:00
Avslut

Tid och plats
Onsdagen den 16 november klockan 07:30 på Best Western Strand hotell

Anmälan
Senast måndagen 14 november klockan 12:00 till roger@tillvaxtgotland.se

 

Programmet i PDF-format
Frukostöte med Upphandlingsforum 20221116

 


Upphandlingsforum Gotland är ett samarbete mellan privat och offentligt och består av Tillväxt Gotland, Region Gotland, Svenskt Näringsliv, Företagarna Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, LRF Gotland, Visby Centrum, samt Svensk handel Gotland. Syftet är att skapa dialog och förståelse mellan offentlig och privat sektor när det gäller upphandlingar.

Datum

16 november 2022
Avslutad

Tid

07:30 - 09:00
Kategori
Skrolla till toppen