Vi vill ligga lite före!

Energi- och klimatomställningen är inte ett nödvändigt ont eller något som kan skjutas på till framtiden, det är en direkt möjlighet att skapa konkurrensfördelar för både företag och samhälle. I Energinätverket hos Tillväxt Gotland arbetar vi aktivt för att, med bibehållen lönsamhet och med stöd av Fossilfritt Sverige, nå målet om fossilfria transporter på Gotland.

I den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040” har Gotland enats om ett skarpare mål än det nationella, med 70% utsläppsminskning (jämfört 2010) från transporter redan år 2027. Vi är övertygade om att det är möjligt att uppnå, genom ett aktivt samarbete från leverantör till slutkund och genom att privat- och offentlig sektor jobbar i takt

Lyckas vi med det ser vi att;

  • det gotländska varumärket stärks och påverkar alla näringar positivt
  • det skapas stolthet och engagemang hos öns invånare
  • vi blir mer attraktiva som företag och arbetsgivare
  • vi uppnår en kvalitativ omställning genom samarbetet hela vägen från leverantör till slutkund

Vi i Energinätverket hos Tillväxt Gotland kommer att ta följande konkreta steg för att realisera det mål vi gemensamt beslutat;

  • Vi utarbetar förslag till affärsupplägg, för både offentliga och kommersiella avtal, som tydligt syftar till lägsta möjliga utsläpp
  • Vi deltar som pilot i Predicitive Movement som är en databaslösning för att tydligare effektivisera antalet transporter (resor)
  • Vi bidrar med data och information som möjliggör god utbyggnad av infrastruktur av förnybara ladd- och tankstationer
  • Vi verkar för utökad biogasanvändning och utvärderar möjligheter till ökad produktion på Gotland (vilket även gynnar kostnadsbild för trafik baserat på biogas)
  • Vi bedriver konkreta projekt för att utvärdera vätgas som drivmedel i arbetsmaskiner

Konkret bedrivs arbetet i designerade grupper i nätverket, såväl som enskilt inom en stor andel av Gotlands företag. Här vill vi välkomna dig som företagare på Gotland att ansluta sig till nätverket och vårt arbete.

För att lyckas med den här utvecklingen på Gotland vill vi även uppmana Region Gotland och dess verksamheter att bli en tydligare del av det här arbetet framåt då vi ser att det bara är genom att offentlig- och privat sektor kavlar upp ärmarna tillsammans som vi kan lyckas med en konkret plan för hur egna- och upphandlade transporter uppnår målet om 70% utsläppsreduktion år 2027.

Vi vill ligga lite före!

Energinätverket hos Tillväxt Gotland (just nu 23 företag som välkomnar fler)

 

 

Arla Foods

Be-Ge Lastbilar AB

Bingers Mekan AB

BioGas Gotland

Energibyrån

Foodmark

Gangvide Farm

GEAB

Gotfire

Gotlands Bilfrakt AB

Gotlands byggisolering

Gotlands vård AB

Gotlands Åkericentral AB

Keges AB

KÅCU Fastigheter AB

Roma Grus AB

Ryftes Grönsaker

Suderbys herrgård

Surflogiet

TEG AB

Tony Båtelsson Alltjänst AB

Translast Transport AB

Tryffel of Sweden

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen