Välbesökt Politikerdebatt

Den 26 augusti höll vi på Tillväxt Gotland en politikerdebatt med inbjudna företrädare från alla de åtta lokala politiska partierna. Under sommaren har vi gett våra medlemmar möjligheten att skicka in frågor de vill att politikerna skulle besvara. Många frågor kom in och bland dessa var det flera som rörde klimat och energiomställningen, upphandlingsfrågor, kunskapsförsörjning och bostäder och bostadsbyggande.

Medlemmarnas frågor vidarebefordrades av moderatorerna Anna Amnéus och Maria Eliadis Alvermark till politikerna. Huruvida frågorna blev besvarade låter vi publiken avgöra. Vi kan blott sammanfatta att en timme försvinner fort när man har roligt och när det finns många frågor och svar som kräver eftertanke och debatt. Kanske skall vi till nästa riksdagsval, öka såväl tiden för utfrågningen som lokalens storlek. Vi kunde till vår stora glädjande notera att lokalen i det närmaste var fullsatt och att det därtill var flera som följde debatten hemma vid frukostbordet via länk. Missade du det hela så finns allt inspelat och tillgängligt i vårt Facebook-flöde.
Se debatten

Stort tack till alla medverkande och till alla er i publiken.

 

Politikerpanelen: Meit Fohlin (S), Jörgen Benzler (V), Katarina Krusell (MP), Eva Nypelius (C), Leiph Berggren (L), Johan Asplund (KD), Jesper Skalberg Karlsson (M) och Lars Engelbrektsson (SD).

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen