Tillväxt Gotland under Almedalsvecka

Den 3 juni kickade Almedalsveckan 2022 igång. Som alltid träffas du här en spännande blandning av politiker, lobbyister, föreningsfolk, företagare och allmänhet. I minglet finns självklart även vi på Tillväxt Gotland. Nedan har vi listat event och föreläsningar där vi arrangerat eller medverkat.

EVENT med TILLVÄXT GOTLAND som ARRANGÖR eller MEDARRANGÖR

SÖNDAG 3 JULI – kl 13.00-14.00
FRÅN ARBETSLÖS TILL BEHÖVD –
EN HÅLLBAR OCH INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD

Arr: War Child Sverige, Alla behövs på Gotland, Alla röster ska höras
Plats: Almedalen, mötestält

Trots en låg arbetslöshet är det många, framför allt unga individer, som har svårt att ta sig in och stanna på arbetsmarknaden. Hur kan civilsamhället och näringslivet arbeta tillsammans för att öka individuellt välmående, bygga socialt hållbara samhällen och bidra till tillväxt för företagen?
Läs mer

 

ONSDAG 6 JULI – kl 08.00-09.00
KOMMUNIKATIONER SOM GER GOTLAND FORTSATT VÄXTKRAFT
Arr: Gotlands Trafikråd
Plats: Donnerska huset, Hörsalen, Donners plats 1

Gotland växer som ekonomi, region och destination. Hur kan vi se till att kommunikationerna till ön möter framtidens behov?
Läs mer

 

ONSDAG 6 JULI – kl 13.00-14.00
KAPTIAL FÖR LOKAL TILLVÄXT
Arr: Gotlands Lokalfinansiering och Tillväxt Gotland
Plats: Kulturum, Bönsalen, Specksrum 6

Regional tillväxt och näringslivsutveckling kräver tillgång till kapital. Hur kan kommuner och näringslivsbolag stärka den lokala samverkan och bidra till ökad tillväxt hos det lokala näringslivet genom att använda verktyg för kapitalanskaffning?
Läs mer

 

 

TISSDAG 5 JULI – kl 13.00-14.00
INVESTERARNÄTVERKET
Arr: Tillväxt Gotland
Plats: Rosas, Mellangatan Visby

Projektledare Miriam Nilsson kunde glädjande hälsa drygt trettio intresserade till den informelle träffen. Nätverket är ett projekt inom Tillväxt Gotland och har till syfte att samla investerare med extra intresse för företag på Gotland.

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen