Nyhetsbrev v 7 – Mässa, Investerarmöte & nya medarbetare

Det ska löna sig att avsätta tid för utveckling!

Allt är föränderligt och det enda vi vet om morgondagen är att den inte blir som idag! Att samlas i olika forum är viktigt för att veta och förstå våra medlemmars behov som sen blir vår dagliga verksamhet.

Förutom vår ordinarie verksamhet som skapar ett femtiotal aktiviteter per år så har vi sista åren byggt upp en fin projektverksamhet där jag har förmånen att få jobba med ett tiotal personer som utgör vårt projektteam. Det är en ynnest att få se alla de insatser som teamet skapar för det gotländska näringslivet!

Här och nu och ser vi gärna att du som företagare hänger på våra aktiviteter. Enklaste sättet att vara uppdaterad är att se i detta medlemsbrev, vår eventkalender på hemsidan eller bara vara lyhörd när vårt härliga team hör av sig! Tiden är knapp för de flesta och det har vi med oss när vi skapar de insatser vi erbjuder. Det ska löna sig att avsätta tid för utveckling.

Vi är också en bit in i framtiden. Planeringen av höstens Företagardag har startat, vi driver på för förbättringar av bygglov, upphandlingar, kompetensförsörjning och inte minst engagerar vi oss i flyg- och färjefrågorna. Det är stora och avgörande frågor för Gotlands bästa och vi gör allt för att det gotländska näringslivet ska ha goda förutsättningar även i framtiden.

Här nedan kan ni läsa om Charlie och Tomas som är nya hos oss. Deras uppdrag är för Gotlands bästa och har sin grund i våra medlemmars behov. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Erik Öhrn som har lett projektet Sustainable Speis. Erik är hos oss till maj och går sedan vidare till Gotlands förenade besöksnäring. Vi ser mycket fram emot att utveckla det fina samarbete som finns mellan organisationerna idag!

Roger Hammarström
roger@tillvaxtgotland.se
0705 62 22 22

 

TRYCK FÖR ATT LÄSA NYHETSBREVET I SIN HELHET

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen