Operation Matbyrån

Operation Matbyrån är ett samverkansprojekt som vi driver tillsammans med Gotland Grönt Centrum och LRF Gotland. Målet är att under projekttiden gå från att vara just en “operation” till att bli den faktiska Matbyrån.

Idag saknas det en organisation som håller samman och fungerar som brygga mellan alla olika aktörer inom mat och livsmedel på Gotland och förhoppningen är att Matbyrån ska kunna bli den pusselbiten.

Projektledare är Paula Cederberg Ahlsten.

Skrolla till toppen