close
menu

Projektet Omställningskultur

Projektet Omställningskultur, för hållbar utveckling i kulturföretag på Gotland arbetar för att synliggöra den kulturella och kreativa näringens styrkor och möjligheter så att näringen är ett av Region Gotlands framtida styrkeområden. Med kulturens hjälp ökar dynamiken i den omställning som står framför oss. Gotland blir en plats med utrymme för kultur och kreativitet både på landsbygd och i tätort.

De som jobbar i projektet är:

Christian Hoffman, projektledare

Jenny Lundahl, projektledare

Therese Wikman, kommunikatör

Elsa Bane, praktikant


Vill du veta mer om projektet? Då surfar du vidare hit.


Projektet finansieras av Tillväxtverkets EU-medel, Region Gotland och Kulturum.