Jobba för den gotländska industrin

Vill du jobba för den gotländska industrins framtid?

Tillväxt Gotland har av Region Gotland fått uppdraget att tillsätta den spännande tjänsten för samverkan mellan skola och näringsliv. Vi söker därför

PROCESSLEDARE 50%

Som processledare kommer du att ha det övergripande operativa ansvaret för verksamheten på Gotland när det gäller utvecklingen av Teknikcollege.

Teknikcollege är en samverkansplattform mellan företag och utbildningsanordnare. De certifierar utbildningar inom industri och teknik genom åtta kriterier där samverkan mellan skola – näringsliv utgör grunden. Tillsammans skapar vi aktiviteter för att skapa attraktionskraft för branscherna, mötesplatser och nätverk.

Tillväxt Gotland är den privata, lokala företagarföreningen på Gotland som samlar cirka 1 000 företag i nätverket. Vår mission är att det ska vara enkelt, roligt och attraktivt att driva företag på Gotland. Vår vision är att ha ett näringsliv på Gotland som ligger i framkant.

Den regionala processledaren har det övergripande operativa ansvaret för verksamheten i sin region och arbetar med utvecklingen av Teknikcollege.

Processledaren arbetar på uppdrag av den regionala styrgruppen och arbetar operativt med både utveckling och förvaltning av Teknikcollege. Processledaren är också kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, liksom gentemot andra regioner inom Teknikcollege och aktörer i den egna regionen som är betydelsefulla för Teknikcolleges arbete. Processledarens roll kan variera något utifrån de regionala förutsättningarna, men vissa arbetsuppgifter ligger alltid på processledarens bord.

Processledarens roll:

 • Stödja företagsengagemang och samverkan inom regionen
 • Initiera, samordna och arbeta operativt med utveckling av Teknikcollege-verksamheten
 • Arbeta operativt med marknadsföring och påverkan
 • Administrera den regionala dokumentationen
 • Representera Teknikcollege i relevanta nätverk
 • Administrera och distribuera enkäter
 • Samordna och dokumentera regionala styrgruppsmöten
 • Vara kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli
 • Vara kontaktperson gentemot andra Teknikcollege-regioner och andra relevanta aktörer i den egna regionen
 • Samordna kartläggning av kompetensbehoven i regionen
 • Bistå i lokala och regionala ansöknings- och granskningsprocesser
 • Ansvara för regional budget
 • Sköta omvärldsbevakningen
 • Samverka med lokala ordföranden för att rekrytera rätt representanter till styrgrupperna

Vi söker dig som vill vara en del i ett starkt team på 10 personer. Teamet har stor kunskap om det gotländska näringslivet och vårt gemensamma uppdrag är att samla företagen i olika sammanhang. Tillväxt Gotland har sitt kontor i Donnerska huset som ligger mitt i världsarvet.

Tjänsten är deltid 50%. Lön enligt överenskommelse.

Ansökan senast fredag 5 juli till Roger Hammarström roger@tillvaxtgotland.se

Tillträde 19 augusti eller enligt överenskommelse.

https://teknikcollege.se/gotland

 

Dela med dina vänner!

Skrolla till toppen