Home Kommande evenemang Workshop med CirEko på Lilla Bjers

Workshop med CirEko på Lilla Bjers

Program för cirkulär ekonomi inom Klivet

Sista delen inom Klivets hållbarhetsprogram handlar om cirkulär ekonomi. 

Här erbjuder Klivet, i samarbete med CirEko, ett digitalt seminarium den 3 november som ger en introduktion till cirkulär ekonomi. Dessutom får du möjlighet att lära dig mer och fördjupa dina kunskaper om hållbarhet och cirkulär ekonomi i en efterföljande fysisk Circula-workshop under glädjefyllda, inspirerande och kreativa former den 17 november på Lilla Bjers.

Ta vara på dessa tillfällen så att du, dina kollegor och ditt företag kan bli bättre på att möta framtiden på ett resurs- och klimatsmart sätt.

Anna-Karin är verksamhetskonsult och driver sedan 25 år tillbaka Capiro AB och är även certifierad Circula-workshopledare, cirkulär rådgivare och regional utvecklare för CirEko i Kalmar län. Dessutom ägnar sig Anna-Karin åt mångbruk och naturturism inom den egna skogsfastigheten.

 

Steg 2. Fysisk Circula-workshop

 

Circula är en glädjefylld metod som inspirerar och ger kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Det blir garanterat skratt och kreativ problemlösning under dessa workshops. 

Deltagarna får på ett aktivt sätt tillämpa, interagera och samarbeta kring kreativ problemlösning inom ramen för de cirkulära affärsmodellerna, och med utgångspunkt för hållbarhet. I fokus står svenska cirkulära aktörer och deras affärsmodeller samt ett brädspel, vilket representerar ett företag, som utvecklar en affärsidé baserat på restresurser och överskott av olika slag. 

Välj det tillfälle som passar dig bäst

Antal deltagare per workshoptillfälle: min 9 – max 25 deltagare.  

Plats

Dag

Tid

Kommentar

Gotland, Visby

torsdag 17 november

13.00-17.00

Inledande lunch kl. 12

Nära Kalmar

torsdag 24 november

13.00-17.00

Inledande lunch kl. 12

Västervik

fredag 25 november

08.30-12.30

Avslutande lunch

En Circula-workshop utgörs av fyra moment: 

  • Introduktion: Repetition och information om cirkulär ekonomi. 
  • Inspiration: Rundvandring enligt Circula-metoden där deltagarna får ta del av olika cirkulära företagsexempel med fokus på cirkulära affärsmodeller. 
  • Teamspel: Deltagarna bildar ett företagsteam utifrån Circula-metoden. Respektive team arbetar fram en cirkulär och hållbar affärsidé utifrån de förutsättningar som ges. 
  • Pitch: Varje team presenterar sitt cirkulära hållbara företag för övriga, som i sin tur agerar respondenter enligt Circula-metoden. 

CirEko® är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär ekonomi. Med målbilden ”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser” engagerar och organiserar CirEko så att medlemmarna flyttar fram sina positioner cirkulärt och att den cirkulära marknaden växer och är lönsam. Det görs i bred samverkan, konkret, innovativt och långsiktigt med CirEko-konceptet.

CirEko-konceptet som utgörs av:

Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering inom den cirkulära ekonomin med ett affärsfokus genom plattformarna Cirkulära Sverige, Cirkulära Affärer, CirEko Akademi och bransch- och sektorsöverskridande Affärs- och kunskapsnätverk regionalt, nationellt och på EU-nivå. 

CirEko är officiell Circula-partner i Sverige. 

 

Datum

17 november 2022

Tid

13:00 - 17:00