Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Vad är cirkulär ekonomi och varför är det intressant för ditt företag?

Vad är cirkulär ekonomi och varför är det intressant för ditt företag?

Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län bjuder genom den gemensamma satsningen Molekyl – industriell symbios in till seminarium med rubriken ”Cirkulär ekonomi för nybörjare”. Seminariet ger en introduktion i hur cirkulär ekonomi och hållbarhet kan bli drivkrafter för innovation och nya värdeskapande initiativ i företaget.

Som deltagare får du kunskaper om vad cirkulär ekonomi är, samt varför det är viktigt för ditt företag och för vår gemensamma framtid. Du får lära känna historien bakom och hur det hänger ihop med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Efteråt har du med dig grundläggande förståelse för cirkulär ekonomi; vad är det, vilka möjligheter skapar det och hur kan ni komma i gång. Seminariet ger också en inblick i hur cirkulär ekonomi kan leda till nya affärsmöjligheter.

Samtalet leds av Helena Tinnert. Hon är förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri är Helena övertygad om att företag kan prestera ännu bättre och skapa tillväxt genom minskat resursuttag.

Seminariet är digitalt och ni anmäler er till rasmus@tillvaxtgotland.se

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och Region Kalmar län.

Datum

13 februari 2024
Avslutad

Tid

09:00 - 10:30
Skrolla till toppen