Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Produktionsinnovation 2.0 – process & arbetssätt

Produktionsinnovation 2.0 – process & arbetssätt

I en värld i snabb förändring med grön och digital omställning är företagets innovationskapacitet en av de allra viktigaste resurserna. Vill du hjälpa ditt företag att tänka nytt och utveckla produktionen, både genom ständiga förbättringar och radikal innovation? Då är denna Teknikworkshop för dig.

Inom produktion är kontinuerligt förbättringsarbete, lean och effektivitet väl inarbetat. Men verktyg och arbetssätt för att främja kreativitet och nytänkande är inte lika etablerade. En stark innovationsförmåga bygger på att alla delar av företaget samspelar och verkar för utveckling i samma riktning. Det gäller allt, från företagets strategi till förbättringsidéer i den dagliga produktionen och på verkstadsgolvet. Att fånga den inneboende innovationskraften hos medarbetarna och omsätta den till nytta, är en nyckel för att möta de utmaningar vi står inför.

Teknikworkshoppen baseras på det strategiska forskningsprojektet Produktionsinnovation inom Produktion2030. Projektet har utvecklat ett ramverk för innovation och nytänkande i produktion. Anmäl här

För vem?

Teknikworkshoppen vänder sig till dig som söker kunskap om produktions-innovation. Du får lära dig mer om vad det är och hur innovationsarbete kan ledas i produktionsverksamhet. Du får också prova på några användbara innovationsmetoder. jobbar med produktionsledning. 

Var:
Via Zoom, länk skickas ut innan workshoppen

Kostnad:
Teknikworkshoppen är kostnadsfri

Workshopledare:
Hossein Rahnama, doktorand,
Lisa Larsson, biträdande universitets-lektor, Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation vid Luleå tekniska universitet. 

Begränsat antal platser, anmäl dig redan idag.

Sista anmälningsdag är 20 september.

OBS! Vi önskar att ni är minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen. 

Frågor:
Maila frågor till

katarina.haga@iuczgroup.se

ida.stangnes@iucvast.se 

roger@tillvaxtgotland.se

caroline.johansson.thim@idcab.se 

Datum

23 september 2022
Avslutad

Tid

09:00 - 12:00
Kategori
Skrolla till toppen