Home Kommande evenemang Klivet, FN:s Gobal Compact med Trossa

Klivet, FN:s Gobal Compact med Trossa

Föreläsningen kommer ge en inblick i vad hållbar utveckling innebär, utifrån nationella och internationella ramverk såsom Agenda 2030 och de Globala målen, och vilken omställning som krävs för att uppnå detta. Föreläsningen syftar även till att ge en bild av vilken roll företag och organisationer har i denna omställning utifrån ansvar och påverkan samt konkretisera frågorna genom ett par användbara verktyg att nyttja i arbetet. På en mer detaljerad nivå kommer FN:s Global Compact och ISO 26000 att tas upp för att inspirera till fortsatt arbete och hållbar verksamhetsutveckling hos de deltagande aktörerna. Föreläsningen innehåller kunskapshöjande moment, praktiska exempel och gemensamma diskussionsfrågor där deltagarna får möjlighet till att dela erfarenheter med varandra.

 

Om Trossa

Trossa är ett värderingsdrivet konsultföretag som jobbar för hållbar affärs- och samhällsomställning. Vi rustar våra kunder för framtiden! Våra uppdragsgivare finns inom både privat och offentlig sektor, flera av dem tillhör Sveriges starkaste och mest hållbara varumärken. Trossa grundades 2010 och idag är vi 23 konsulter med specialistkompetens inom klimat och miljö, kemikalier, socialt ansvar, strategi och kommunikation.

Föreläsare Lotta Amsén

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar leverantörskedja, hållbarhetsstrategi med utgångspunkt i Agenda 2030, riskanalyser, hållbarhetsutbildningar samt miljöledningssystem. Gör revisioner primärt inom socialt ansvar.

Har: Bred erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, förändringsarbete och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom näringslivet. Har tidigare varit Hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med övergripande ansvar för företagets hållbarhetsarbete och leverantörsled. Certifierad revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök i riskländer, framförallt i Asien.

Är: Statsvetare (med inriktning på Freds-och Konfliktkunskap) från Uppsala Universitet samt utbildad inom kvalitets- och miljöledningssystem.

 

Anmälan: Kostnadsfritt seminarium, Zoom länk skickas 2 dagar innan föreläsning.

Läs mer om projektet Klivet här.

 

Datum

22 september 2022

Tid

09:00 - 10:30
Kategori