Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Hur blir vi cirkulära tillsammans?

Hur blir vi cirkulära tillsammans?

Att skapa framgångsrika cirkulära lösningar kräver kunskap, nya affärsmodeller och former för samarbeten. Den kanske viktigaste faktorn för att lyckas kan vara både komplex och oberäknelig. Det handlar om oss människor, hur vi ska samverka och bygga tillit mellan varandra.

En avgörande faktor för att lyckas är förmågan att samarbeta över traditionella organisationsgränser, både mellan olika företag och olika branscher. Förtroende och tillit mellan individer är en framgångsfaktor för att skapa framtidens industriella symbioser. I detta digitala seminarium vill vi därför lyfta fram och diskutera aspekter kring hur vi lyckas skapa en miljö där idéer och samverkan kan gro.

Välkommen till detta seminarium om vikten av tillit i cirkulära affärsmodeller och industriell symbios mellan företag. Seminariet syftar till att utforska och diskutera hur relationer mellan företag kan stärkas genom ökad tillit och hur vi når dit.

Under seminariet kommer vi att prata om:

  • Världens komplexitet, systemtänkande och paradigmskifte
  • Kraften i kreativitet, ledarskap och samverkan
  • Hur vi skapar vi förutsättningar för förändring i attityd och beteende
  • Varför tillit och trygga relationer är viktiga framgångsfaktorer
  • Insikter för att främja tillit i affärsrelationer

Samtalet leds av Helena Tinnert. Hon är förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri är Helena övertygad om att företag kan prestera ännu bättre och skapa tillväxt genom minskat resursuttag.

När: 12 december 09.00-10.30
Var: Digitalt

Seminariet är kostnadsfritt.

Har du frågor, vänligen kontakta

Rasmus Flick, projektledare Molekyl rasmus@tillvaxtgotland.se

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och Region Kalmar län.

Boka evenemang

Antal Biljetter kvar: Obegränsad
The "" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

12 december 2024

Tid

09:00 - 10:30
REGISTRERA
Skrolla till toppen