Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Hur ställer vi om till cirkulära affärsmodeller?

Hur ställer vi om till cirkulära affärsmodeller?

I det andra kunskapsseminariet på temat Cirkulär ekonomi fördjupar vi oss i ämnet. Vi tar med lärdomarna från förra träffen och går närmare in på hur ni kan integrera cirkulära affärsmodeller i er egen strategi. Den här gången träffas vi fysiskt för att främja dialog och skapa relationer.

Målet är att ni går där ifrån med ökad kunskap om hur ni kan komma i gång och hur omställningen kan leda till nya affärsmöjligheter.

Förmiddagens agenda ser ut som nedan.

  • Återkoppling från föregående seminarietillfälle
  • Frukostfralla
  • Introduktion – ökade krav kring resursanvändning och cirkulär ekonomi
  • Den cirkulära ekonomin och dess 3 principer – utmaning eller möjlighet?
  • Cirkulära affärsmodeller – hur kan företag tänka?
  • Kartlägg era resurser – hitta era argument för Cirkulär ekonomi
  • Att se med cirkulära glasögon och driva innovation
  • Strategier för utveckling – hur ställer vi om?
  • Lunch

Samtalet leds av Helena Tinnert. Hon är förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri är Helena övertygad om att företag kan prestera bättre och skapa tillväxt genom minskat resursuttag.

Efter seminariet avslutar vi med en gemensam lunch som ger möjlighet att fortsätta diskussionen och knyta nya kontakter.

Tid: 19 mars 09.00-13.00 (lunch 12-13)

Plats: Gotlandssnus i Roma, gamla sockerbrukets lokaler

Anmälan senast: 15 mars

Begränsat antal platser – vänta inte med att anmäla dig! (Seminariet är helt kostnadsfritt.)

 

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och Region Kalmar län.

Datum

19 mars 2024
Avslutad

Tid

09:00 - 12:00
Skrolla till toppen