Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Cirkularitet som en del av affärsstrategin

Cirkularitet som en del av affärsstrategin

Välkommen till en workshop där vi fokuserar på att jobba ”hands on” med hur ni kan integrera cirkularitet i ert företags affärsstrategi.

Fokus för denna förmiddag kommer vara att upptäcka nya möjligheter och hitta argument inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi med de globala målen som verktygslåda. Ni kommer även få möjlighet att diskutera hur ni kan prioritera cirkulära insatser genom att sätta upp smarta mål.

Workshopen är baserad på SDG Compass (Sustainable Development Goals) och vi kommer tillsammans:

• Göra en nulägesanalys – för att veta vart man ska behöver man veta var man varit.
• Lära oss mer om hållbar utveckling på ett inkluderande, lekfullt och strukturerat sätt
• Definiera er värdekedja och titta på er positiva och negativ påverkan
• Prioritera ert arbete
• Vi avslutar med att gå igenom SMARTA mål

För att förankra det arbete ni gör blir det sedan er uppgift att tillsammans med ett beslutande forum på ert företag att sätta SMARTA mål till era prioriterade områden. För att få ut mesta möjliga av denna workshop önskar vi även att ni gör ca 15 minuters förberedelse innan ni kommer.

(Mer information vid anmälan).

Uppföljningsmöte hos ert företag
Efter workshopen bokar vi in ett uppföljningsmöte hos er i syfte att skapa en tydlig handlingsplan med aktiviteter kring de områden ni valt att prioritera samt guida er i integreringen av aktiviteter för att skapa ett systematiskt förbättringsarbete.

Workshopen vänder sig i första hand till företag som är intresserade av att ställa om till cirkulära affärsmodeller. (Ni kan med fördel vara 2-3 personer från samma företag om ni har möjlighet.)

Förmiddagen leds av Helena Tinnert, förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri är Helena övertygad om att företag kan prestera ännu bättre och skapa hållbar tillväxt genom minskat resursuttag.

Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: 24 oktober kl 8-13

Plats: Ber vi att få återkomma till.

Har du frågor, vänligen kontakta

Rasmus Flick, projektledare Molekyl rasmus@tillvaxtgotland.se

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och Region Kalmar län.

Boka evenemang

Antal Biljetter kvar: Obegränsad
The "" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

24 oktober 2024

Tid

08:00 - 13:00
REGISTRERA
Skrolla till toppen