Home Kommande evenemang - Tillväxt Gotland Cirkulära affärsmodeller – utmaning och/eller möjlighet?

Cirkulära affärsmodeller – utmaning och/eller möjlighet?

I det här kunskapsseminariet på temat Cirkulär ekonomi fördjupar vi oss i ämnet. Vi tar med lärdomarna från introduktionen i Cirkulär ekonomi och går närmare in på hur ni kan integrera cirkulära affärsmodeller i er egen strategi. Den här gången träffas vi fysiskt för att främja dialog och skapa relationer.

Målet är att ni går där ifrån med ökad kunskap om hur ni kan komma i gång och hur omställningen kan leda till nya affärsmöjligheter.

Förmiddagens agenda ser ut som nedan.

  • Återkoppling från föregående seminarietillfälle
  • Introduktion – ökade krav kring resursanvändning och cirkulär ekonomi
  • Den cirkulära ekonomin och dess 3 principer – utmaning eller möjlighet?
  • Cirkulära affärsmodeller – hur kan företag tänka?
  • Kartlägg era resurser – hitta era argument för Cirkulär ekonomi
  • Att se med cirkulära glasögon och driva innovation
  • Strategier för utveckling – hur ställer vi om?

Samtalet leds av Helena Tinnert. Hon är förändringsledare inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi på IUC Kalmar län. Efter mer än 25 år inom svensk industri är Helena övertygad om att företag kan prestera bättre och skapa tillväxt genom minskat resursuttag.

Tid: 19 september klockan 8.30-13

Plats: Ber vi att få återkommer till

Har du frågor, vänligen kontakta

Rasmus Flick, projektledare Molekyl rasmus@tillvaxtgotland.se

Molekyl – industriell symbios är ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Gotland och IUC Kalmar län som ska stötta företag i att hitta symbioser med andra företag i cirkulära affärsmodeller. Projektet är finansierat av Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden samt delfinansierat av Region Gotland och Region Kalmar län.

Boka evenemang

Antal Biljetter kvar: Obegränsad
The "" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

19 september 2024

Tid

08:30 - 13:00
REGISTRERA
Skrolla till toppen