Nyheter

Tillsammans mot ett mer medvetet resande: Insikter från GSTC2024

Tillsammans mot ett mer medvetet resande: Insikter från GSTC2024

Världskongressen för hållbar turism, Global Sustainable Tourism Council GSTC2024 arrangerades i Stockholm 23-25 april 2024, och en delegation från Gotland bestående av Kati Ahtee, My Wrethagen från GFB, Emelie Appelholm-Bergbohm från Tillväxt Gotland deltog i kongressen inom ramen projektet Sustainable Plejs. Även Karin Winsnes från Region Gotland närvarande under mötet. I Sverige finns ett växande […]

Sustainable Plejs deltar på världskongress för hållbar turism

Sustainable Plejs deltar på världskongress för hållbar turism

Den 23 – 25 april 2024 genomför Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress GSTC2024 för första gången i Sverige. Kongressen går av stapeln i Stockholm på Kungliga Djurgården. Sverige och Visit Sweden står som värd för kongressen tillsammans med Tillväxtverket, i samverkan med Visit Stockholm och Kungliga Djurgårdens intressenter. Projektet Sustainable Plejs deltar […]

Hur bygger vi nätverk och skapar broar mellan aktörer och människor?

Hur bygger vi nätverk och skapar broar mellan aktörer och människor?

Fredag den 12 april hade vi nöjet att välkomna till fredagsfrukost med fokus på näringslivsdriven platsutveckling. En solig morgon och fullsatt lokal. Vi samlade företagare och offentliga aktörer för att inspirera till dialog kring platsutveckling som främjar innovation, hållbarhet och samarbete och gynnar platsen, jobben, utvecklingen och människorna. ”Hur bygger vi nätverk och skapar broar […]

Årsstämma 2024 Roger Hammarström och Cissi Seidegård Schelin redo för årsstämma 2024

Årsstämma 2024

Under onsdagen 10 april genomfördes Tillväxt Gotlands årsstämma på hemmaplan, i Donnerska huset i Visby. Några nya namn valdes till styrelse, valberedning och som revisor. Stämman inleddes med mingel och ett 50-tal medlemmar kom för att delta. Roger Hammarström, verksamhetsledare, inledde mötet med att berätta om året som gått och lite om planerna framåt. Närmare […]

Kulturen har stor betydelse för Gotlands varumärke

Kulturen har stor betydelse för Gotlands varumärke

Vilken potential och betydelse har kulturen för Gotlands platsvarumärke och öns utveckling för besökare och bofasta? Det var huvudfrågan för nätverksträffen för kreativa företagare den 10 april. Ny nationell strategi presenterad Det händer mycket på KKB-området. Den 9 april släppte regeringen en ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher. I strategin formuleras en […]

Spännande möten mellan investerare och startups på Pitch Meetup Gotland 2024

Spännande möten mellan investerare och startups på Pitch Meetup Gotland 2024

Den 21 februari 2024, i det anrika ”Rosa huset” på Donners plats, blev scenen för Pitch Meetup Gotland ett samlingspunkt för innovation och affärsmöjligheter. Med ett imponerande engagemang från nästan 20 investerare från Investerarnätverk Gotland, skapades en plattform för fyra lovande startups att presentera sina innovativa idéer. Innovativa Startups Möter Erfarna Investerare De deltagande bolagen […]

Hållbarhet och ledarskap hand i hand: Gotlands väg mot en hållbar besöksnäring

Hållbarhet och ledarskap hand i hand: Gotlands väg mot en hållbar besöksnäring

Den 20 februari samlades deltagare i Spets-programmet, som är en del inom projektet Sustainable Plejs. Tillsammans fick vi inspireras och lära av varandra och inbjudna talare i hur företagare inom besöksnäringen kan utvecklas i arbetssätt och ledarskap. Dagen ägde rum på Grå Gåsen och lyfte olika perspektiv; bland annat om hur man vänder kris till […]

Kompetensförsörjning – En stor utmaning eller stora möjligheter?

Kompetensförsörjning – En stor utmaning eller stora möjligheter?

I fredags 16/2 var det dags för årets första fredagsfrukost. Temat var kompetensförsörjning. Tillgång till rätt kompetens är en förutsättning för att företag ska kunna växa och utvecklas. Svårigheten att hitta rätt arbetskraft är företagens största tillväxthinder. Inom vissa branscher väntas bristen framöver bli alltmer alarmerande. Vad kan vi göra för att motverka detta? Och […]

Besöksnäringsföretag på Gotland lyfter sitt miljömässiga ansvar

Besöksnäringsföretag på Gotland lyfter sitt miljömässiga ansvar

Den 13 februari samlade EU-projektet Sustainable Plejs 15 företag inom den gotländska besöksnäringen i affärsutvecklingsprogrammet Lyftet. Dagen förmedlade kunskap om hur företagen kan minska sitt ekologiska fotavtryck och bli medvetna om hur de kan göra hållbara val kring vattenförsörjning, energi och avfall. Sustainable Plejs grundar sig i besöksnäringens engagemang för att genomföra ett systematiskt hållbarhetsarbete på […]

En dynamisk smältdegel för kreativa entreprenörer

En dynamisk smältdegel för kreativa entreprenörer

Gotland är hemvist för en mångfald av entreprenörer och verksamheter inom de kreativa branscherna. Tillsammans bidrar de till varandras affärsmöjligheter och öppnar dörrar för andra näringar. Under Tillväxt Gotlands senaste nätverksträff för kreativa företagare den 7 februari lyssnade vi till några aktuella aktörer som verkar inom de olika områdena fotografi, mode, textil eller kulturarv. Fokus […]

Skrolla till toppen