close
menu

Tillsammans får vi Gotland att växa och vi har nu släppt en rapport som snart kommer att dimpa ner i er brevlåda ( om du är medlem) där syftet är att belysa hur viktiga kommunikationerna till och från ön är för vårt näringsliv. Gotland behöver för att fortsätta växa komma ännu närmare fastlandet. Vi har tillsammans med representanter ifrån akademi, organisationer, myndigheter, trafikoperatörer, länsstyrelsen och Region Gotland gått samman och tagit ställning i hur vi ser att flyg- och färjetrafiken bör utformas framåt tillsammans i Gotlands Trafikråd. Tillsammans har vi tagit fram dom gotländska ståndpunkterna som ni kan läsa om mer om här!

Detta är alltså frågor som sällan varit så avgörande nu då trafiken nu står inför en ny upphandling. Då måste våra perspektiv och ståndpunkter vara representerade för att ge gott underlag och input till upphandlingen. Därför vi på Tillväxt Gotland även tagit fram en publikation och med vår rapport vill vi visa hur centralt det är för tillväxten med bra kommunikationer och att dessa ska svara upp mot gotlänningarnas behov vad gäller tillgänglighet, turtäthet, hastighet och prisvärdighet. Vårt bidrag till att arbeta för detta är denna rapport – så hoppa in och läs om eldsjälar, företag och entreprenörer och deras syn på kommunikationer. Lite trendspaning får ni också- trevlig läsning och tack för att du som är medlem skapar engagemang för Gotland!