close
menu

Vi har fått väldigt glädjande besked angående två projektansökningar som vi har gjort - vilken toppnyhet att rulla in i sommaren med.


Metod för hållbar utveckling inom industrin

Tillsammans med region Kalmar får vi pengar från respektive region och Tillväxtverket för att jobba med omställning i gotländska och småländska industriföretag. Bakgrunden är att industrin anses ligga efter i sin hållbarhetsomställning. Projektet ska därför ta fram en metod för att hjälpa företagen. När jag säger industri så inbegriper det sten, trä, mat/livs samt traditionell verkstad.Omställning inom gotländska kulturföretag

Även här handlar det om att företagen måste ställa om och jobba mer hållbart. Projektet ska också jobba med att försöka klustra de nästa 1000 kulturföretag som finns på ön.


Vi återkommer självklart med mer information om detta till hösten.