close
menu

I år startade vi ett investerarnätverk på Gotland. Det vänder sig till bolag som är redo att ta in kapital från investerare mot andelar av bolaget. Hos oss ska du som företagare som söker kapital kunna bli guidad till olika finansieringslösningar – allt från riskkapital till banklån. Sedan nyåret 2022 är Tillväxt Gotland också huvudägare av Gotlands Lokalfinansiering.


Därför vill vi berätta om ytterligare ett sätt att finansiera ditt bolag. Det är modellen för att ta emot ett så kallat kapitalandelslån. Idag finns en digital plattform för detta, under namnet Gotlands Lokalfinansiering, där företag kan presentera sin idé och sitt behov. De som vill vara långivare kan anmäla sitt intresse för att gå in med pengar till olika projekt och utifrån företagens villkor erhålla avkastning genom ränta.


Gotlands Lokalfinansiering startades 2014 av företagarföreningen Produkt Gotland. Verktyget gör det möjligt att på ett juridiskt korrekt sätt låna ut (och ta emot) pengar. Idag drygt åtta år efter start har långivare lånat ut närmare en miljon kronor till ett antal gotländska entreprenörer. Flera av bolagen har tack vare detta kunnat förverkliga sina idéer och mål.


Vi ser Gotlands Lokalfinansiering som ett utmärkt komplement till traditionell finansiering som kan passa många bolag på Gotland. Modellen passar även bra in i vår ambition att kunna presentera olika lösningar för olika typer av bolag som behöver kapital.


Har du ett aktiebolag med en hållbar och genomtänkt affärsidé och budget och vill ansöka om lån hos Gotlands Lokalfinansiering via vårt ekonomiska verktyg? Eller har du kapital och vill stötta de gotländska företagen via kapitalandelslån så anmäl dig kostnadsfritt som investerare. Du får tillgång till bolagens budget och affärsidé och kan välja var ditt kapital kan göra nytta och därtill ge dig en avtalad avkastning. 


Övriga ägare av Gotlands Lokalfinansiering är utvecklingsbolagen Slite, Burgsviken och Nygarn samt Knutpunkt Hemse.


Läs mer om Gotlands Lokalfinansiering här

Läs mer om några av företagen som redan idag söker lån via GLF här