close
menu

Under rubriken ” Gotlandstrafiken avgör öns utveckling” bjuder de gotländska riksdagsledamöterna Hanna Westerén och Lars Thomsson in riksdagens ledamöter till ett seminarium torsdagen den 12 maj.

Anledningen till seminariet är att frågan om Gotlandstrafiken är central för Gotlands framtid och då underlaget till den kommande färjeupphandlingen fastslås senare i sommar är det viktigt att fånga allas åsikter och synpunkter i frågan och lyfta dem till rätt instanser.

Med på seminariet är Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Lennart Kalander - Trafikverket, Eva Nypelius – Region Gotland, Paul Dino Larsson - Tillväxt Gotland, Andreas Nypelius -LRF Gotland samt Katarina Ansarfwe från SEKO.

Tillväxt Gotland har bjudits in till träffen för att beskriva näringslivets behov av snabba och säkra transporter. Det var av denna anledning vi förra veckan genomförde en medlemsenkät om färjeupphandlingen. Svaren har sammanställts ligger till grund för denna punkt i seminariet. De har även skickats till våra riksdagsledamöter.

Vi vill tacka för alla svar vi fått!

Tillväxt Gotland jobbar med att upplysa våra politiker och beslutsfattare om hur viktigt färjeförbindelsen är för regionens innevånare och öns tillväxt. Vi har för avsikt att under våren bjuda in företrädare för samtliga politiska partier och till dem förmedla näringslivets åsikter i färjefrågan. Vi har redan träffat Maria Stockhouse och Richard Herrey från Moderaterna och Vänsterpartisten Jens Holm tillika ordförande för Trafikutskottet. Denna vecka samtalar vi med Mattias Beckström-Johansson, medlem i näringslivsutskottet och Sverige Demokraternas biträdande partisekreterare. Han kommer förutom oss även träffa Kalle Blomgren från Gotlands Elnät AB samt Matilda Hoffstedt från Cementa. Fler politiska företrädare har bjudits in och är på väg över till ön.

Har du en fråga du brinner för och vill att vi skall framhålla – tveka inte att höra av dig till oss så vi kan ta med den i diskussionerna.