close
menu

Sedan starten av Idékontoret har de gotländska näringslivsorganisationerna, med stöd från Region Gotland, delat ut 1,5 av totalt 2 miljoner kronor till gotländska företag. Idékontoret var från början en idé vi hade för att stödja de gotländska företagen som drabbats extra hårt i pandemin. Detta var en av många åtgärder vi föreslog till Region Gotland och en av flera som sedan beviljades.

Idéerna som kommer in är många. Ungefär hälften av inkomna ansökningar är beviljade. För att kunna supporta de sökande på bästa sätt har vi haft hjälp av Nadja Lindh. Nadja koordinerar arbetet, tar emot ansökningar, bollar med de sökande för att sedan bereda beslutsmöten där vi i de gotländska näringslivsorganisationerna fattar beslut. De nu beviljade idéerna fördelar sig enligt följande:

• 28 besöksnäring/kultur/outdoor

• 8 livsmedel

• 11 hållbarhet/övrigt

Vi har valt att ta hjälp av Nadja även efter sommaren och då med fortsatt fokus på inkomna ansökningar men också för att undersöka möjligheterna att växla upp enskilda idèer till större projekt till nytta för hela ön.

Idékontoret med sina 2 miljoner kommer inte på långa vägar kunna lösa de utmaningar ni som företagare har just nu. Vi är ändock glada för att ha detta som ett av många verktyg att jobba med. Förhoppningsvis kan det ge lite extra energi till alla er som är kreativa och vill framåt mitt i krisen.

Idékontoret kommer att stänga ner över sommaren och Nadja börjar igen den 17 augusti. Som vanligt finns vi alltid nåbara så tveka inte att höra av er till mig i stort och smått.

Roger Hammarström, verksamhetsledare Tillväxt Gotland

Idékontoret är ett samarbete mellan de gotländska företagsorganisationerna Tillväxt Gotland, Företagarna Gotland, Svenskt Näringsliv Gotland, Gotlands besöksnäring, LRF Gotland samt Visby Centrum. Organisationerna samverkar också i Näringslivsberedningen Gotland