close
menu

Nu har projektet som ska stärka mat och livsmedelssystemet på Gotland dragit igång. Vi på Tillväxt Gotland är såklart supertaggade på att tillsammans med Gotland Grönt Centrum AB och LRF se hur vi kan skapa en stark samverkansmodell för att göra Gotland ännu vassare på sitt mat erbjudande!

I vintras utlyste länsstyrelsen 2,4 miljoner kronor till ett projekt som syftar till att organisera och etablera en modell för samverkan inom mat- och livsmedelssystemet på ön. Pengarna kommer från det nationella landsbygdsprogrammet 2014-2020, och är fördelade till Gotland.  

Länsstyrelsen har beslutat att Gotland Grönt Centrum AB:s, Tillväxt Gotlands och LRF:s förslag Operation Matbyrån får förtroendet.  

Syftet med Operation Matbyrån är att öka förståelsen och samverkan för varandras företagande inom styrkeområdet mat- och livsmedel vilket ökar kraften hos de enskilda företagen så att vi som region ska bli bäst inom mat och livsmedel i Sverige.

– Vår bedömning är att de tre aktörerna har goda förutsättningar att skapa en ny modell för samverkan inom mat- och livsmedelssystemet. De kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av en av öns mest betydelsefulla näringar, säger Gunilla Lexell, handläggare vid landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Tanken med projektet är att det inom några år ska finnas en arena för företagare att vända sig till för olika typer av utveckling.

– Vårt syfte är att hitta konkretare och bättre former för samarbete mellan olika företag och verksamheter inom livsmedelsområdet, vilket kommer att leda till tillväxt för de gotländska mat- och livsmedelsföretagen, säger Mats Pettersson, vd för Gotland Grönt Centrum AB.

Operation Matbyrån vill bland annat hjälpa organisationer att tydliggöra sina roller och kompetenser inom mat- och livsmedelssystemet på Gotland.

– Vi vill hjälpa till att tillhandahålla rätt kunskap så att företagen får en hållbar och långsiktig affärsmodell, säger Andreas Nypelius, ordförande för LRF Gotland.

Länsstyrelsen och Region Gotland, som förvaltar Gotlands mat- och livsmedelsstrategi 2016-2025, har länge fört en dialog med aktörer inom mat- och livsmedelssystemet på Gotland. Den gemensamma uppfattningen är att det behövs en tydlig modell för effektivare samverkan. 

– Utvecklingen inom styrkeområdet mat och livsmedel kommer att bidra till utvecklingen inom alla gotländska branscher, säger Paul Dino Larsson, ordförande i Tillväxt Gotland.

Så har du tankar, funderingar och vill bidra till projektet så hör av dig till Tomas på 0738-425 977 eller maila på tomas@tillvaxtgotland.se eller så kommer du förbi vårt kontor på Donnerska huset på en kopp kaffe!