close
menu

Våren 2020 slog corona-pandemin till och drabbade näringslivet hårt. Näringslivet i form av Näringslivsberedningen, som består av Företagarna, Gotlands Besöksnäring, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland och Visby Centrum, föreslog för Region Gotland att avsätta pengar för att stärka det gotländska näringslivet långsiktigt i ett Idékontor. Idékontoret skulle ses som en av flera lokala insatser som kompletterade nationella insatser. Detta beviljades av Region Gotland och Näringslivsberedningen har under 2020 jobbat med att fördela 2 miljoner till drabbade företag och organisationer.

Glädjande så har nu Idékontoret tilldelats ytterligare 1 miljon kronor av Region Gotland för 2021 och vi planerar att fortsätta direkt efter julhelgerna. Fram till i dag har 51 av 102 stycken ansökningar beviljats medel och vi är nu i slutprocessen för de medel som tilldelades för 2020.   

Hur fungerar det att ansöka till Idékontoret?

Det finns ett relativt enkelt formulär där du fyller i dina tankar och idéer. Kriterierna för att söka finns beskrivna i formuläret och det ska i det stora hela vara en utveckling av ditt företag som stärker Gotland långsiktigt. Det kan handla om en idé som du som företagare burit på men inte haft tid eller möjlighet att förverkliga. Stödet får inte gå till befintlig verksamhet och riktar sig till företag med säte på Gotland. 

Här finns ansökan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgbW9D_kDFD2F3IOZmEbD5u9haEfKFkNZBGdvCMCp29H50UA/viewform

Kontaktinformation Idékontoret

Nadja Lindh 070-1770093, nadja@tillvaxtgotland.se

Idékontoret är ett samarbete mellan de gotländska företagsorganisationerna Tillväxt Gotland, Företagarna Gotland, Svenskt Näringsliv Gotland, Gotlands besöksnäring, LRF Gotland samt Visby Centrum. Organisationerna samverkar också i Näringslivsberedningen Gotland.