close
menu

Blogg

Välkommen! Här skriver vi kort om aktiviteter vi gör. Oftast finns det länkar till mer material så att du i lugn och ro kan läsa vidare. Du har också möjlighet att kommentera våra inlägg och ämnen. Dela gärna till dina vänner också!

Det var i torsdags förra vecka som våra gotländska riksdagsledamöter Hanna Westerén och Lars Thomson hade kallat till riksdagsseminarium angående underlaget till den kommande färjeupphandlingen.

Från Gotland kom Eva Nypelius, Region Gotland, Andreas Nypelius, LRF, Katarina Ansarfwe, SEKO samt Paul "Dino" Larsson från Tillväxt Gotland. Med på seminariet var bland andra Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Lennart Kalander från Trafikverket.

- Det var en ytterst väl förvaltad timme, summerade Paul "Dino" Larsson. Jag är mycket nöjd med delegationens presentationer och är övertygad om att vi fick fram vårt budskap om hur viktig kommunikationerna är för såväl ön som för landet i övrigt. ...

Läs mer & Kommentera

Under rubriken ” Gotlandstrafiken avgör öns utveckling” bjuder de gotländska riksdagsledamöterna Hanna Westerén och Lars Thomsson in riksdagens ledamöter till ett seminarium torsdagen den 12 maj.

Anledningen till seminariet är att frågan om Gotlandstrafiken är central för Gotlands framtid och då underlaget till den kommande färjeupphandlingen fastslås senare i sommar är det viktigt att fånga allas åsikter och synpunkter i frågan och lyfta dem till rätt instanser.

Med på seminariet är Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Lennart Kalander - Trafikverket, Eva Nypelius – Region Gotland, Paul Dino Larsson - Tillväxt Gotland, Andreas Nypelius -LRF Gotland samt Katarina Ansarfwe från SEKO. ...

Läs mer & Kommentera

Projektet Alla behövs på Gotland – vars syfte är att få ut unga individer på arbetsmarknaden – får ny projektledare. Hanna Bergdahl som tillsammans med kollegan Maria Eliadis driver projektet tar mammaledigt och ersätts nu av Malin Björkqvist.

Malin har tidigare jobbat som socialsekreterare inom Region Gotlands socialtjänst och har där bland annat jobbat med rekrytering av de ungdomar som idag ingår i projektet Alla behövs på Gotland. Malin har stor erfarenhet av de utmaningar som ungdomarna har i sin vardag och vad som kan behövas för att hjälpa dem överbrygga dessa. Olika personer har unika förutsättningar, det gäller att hitta rätt ...

Läs mer & Kommentera

Det var för att bland annat diskutera frågan om Var man kan tänkas få bygga i framtiden? som företrädare från den gotländska bygg- och fastighetsbranschen och Regionen Gotlands handläggare i förra veckan mötte varandra i hörsalen på Donnerska huset. Ett drygt femtiotal byggare, arkitekter, entreprenörer och handläggare hade anammat inbjudan.  

Initiativet till mötet kom från Tillväxt Gotland och Region Gotland som tillsammans ville samla parterna till en konstruktiv diskussion kring hur Gotland kan tänkas se ut i en framtid och vilka förutsättningar som behövs för att nå dit. Vilka frågeställningar är viktiga för respektive part och hur ser arbetsordningen ut i dagsläget?...

Läs mer & Kommentera

I sommar öppnas flyglinjen Visby-Lübeck. Fyra flighter är än så länge planerade och blir utfallet gott så kan fler följa. I samband med detta har Lübecks flygplats byggt om.

Inför invigningen av den ombyggda flygplatsen hade tio företrädare för gotländska turistnäringen bjudits in för att ges plats att marknadsföra Gotland. Sustainable Speis från Tillväxt Gotland var på plats och kunde rapportera att de fått god kontakt med flera intressanta resebyråer och researrangörer. Besöksnäringen är en viktigt del i Gotlands tillväxt och därför kändes det extra angeläget att de...

Läs mer & Kommentera

Den 12 maj anordnar riksdagsledamöterna från Gotland, Lars Thomsson och Hanna Westerén, ett riksdagsseminarium med fokus på kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet, där Tillväxt Gotland kommer närvara tillsammans med andra aktörer från ön.

En av de stora frågorna för ön under 2022 är just kommunikationerna, eftersom Trafikverket under året kommer besluta vilka krav de ska ställa på färjetrafiken mellan år 2027 och 2037. Därför vill vi inför den 12 maj genomföra en enkät bland våra medlemmar för att fånga upp hur ni upplever att dagens upplägg lever upp till era förväntningar, och hur ni skulle vilja att framtidens färjetrafik såg ut...

Läs mer & Kommentera

Så har då året 2021 lagts till handlingarna. Det skedde i förra veckan då vi på Tillväxt Gotland höll årsstämma.

I år hade vi valt att hålla mötet på Hop Shed Brewery, strax norr om Visby. Drygt ett 40-tal medlemmar dök upp på stämman. Några valde för säkerhetsskull cykeln till ölkrogen andra delade på bil eller taxi. Bryggeriets ägare Rob Luke Bough berättade om tillkomsten av Hop Shed Brewery, ölet, ölbussarna och hans tankar om framtiden. För den intresserade erbjöds även tillfälle till provsmakning av de...

Läs mer & Kommentera

Välbesökt och efterlängtad - 92 möjligheter.
För sjunde året i rad var det dags för temadagen 92 möjligheter. Tillväxt Gotland tillsammans med Swedbank, GEAB, Campus Gotland, LRF, GUBIS, Länsstyrelsen och Region Gotland hade bjudit in till inspirationsträff på Visby Strand. Drygt 350 intresserade hade anammat inbjudan och det märktes tydligt att behovet av att få träffas på ”riktigt” var stort efter år av pandemi-isolering. Stämningen var på topp.

Årets temadag hade underrubriken, Ditt val för Gotland. Den pekade inte bara på att det är valår i år utan minst lika mycket på frågan – hur kan du och vi tillsammans utvecklar platsen vi bor på? ...

Läs mer & Kommentera

Intresset för den gröna näringen växer och är större än aldrig förr.

Hållbarhet, långsiktighet och utveckling är aktuella frågeställningar för såväl oss konsumenter som för alla som jobbar med den gröna näringen på ön. Med utgångspunkt från dessa frågor och med målsättningen att hitta en ny modell för samverkan inom mat- och livsmedelsbranschen startade Gotland Grönt Centrum, LRF och Tillväxt Gotland 2020, projektet Operation Matbyrån. Mycket har hänt sedan projekt...

Läs mer & Kommentera

Under rubriken ”Viktigt värna om Gotlands kommunikationer” har företrädare för det gotländska näringslivet idag publicerat en debattartikel i Dagens Industri. Bakgrunden till artikeln bygger på det pågående arbetet Trafikverket genomför att ta fram riktlinjerna för 2027 års färjeupphandling.

Debattörerna pekar på vikten av en fungerande kommunikation mellan Gotland och fastlandet. Länken till fastlandet är livsviktig för ön men har också mycket stor betydelse för hela Sverige.

Bakom debattartikeln står följande företrädare för det gotländska näringslivet:
Paul Dino Larsson, ordförande Tillväxt Gotland
Johan Lindvall, ordförande Gotlands Förenade Besöksnäring
Petter Engström, regionchef LRF Gotland
Arild Kleven, ordförande Företagarna Gotland
Magnus Lindby, ordförande Sveriges Åkeriföretag Gotland
Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren...

Läs mer & Kommentera

Tillväxt Gotlands medlemmar välkomnas till årets stämma som kommer att hållas på Hop Shed Brewery strax norr om Visby. Förutom information om Tillväxt Gotlands verksamhet ska vi även får lite framtidsvisioner och inspiration från spännande föredragshållare.

Året som gått har varit unikt och omtumlande på många sätt. Pandemin vi tagit oss igenom har förändrat mycket i såväl vårt vardagsliv som vårt sätt att arbeta och umgås. För Tillväxt Gotlands del har 2021 varit ett år fyllt av fler aktiviteter och projekt än någonsin tidigare. På stämman berättar vi mer om detta och om året vi nu är inne i. På vilket sätt skapar nätverket medlemsnytta för dig som ...

Läs mer & Kommentera

Den 5 april kan vi äntligen träffas på Wisby strand och 92 möjligheter igen. Här samlar vi öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar för att ge energi till ökat samarbete. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla platsen vi bor på och inspirera fler till företagande och engagemang i alla 92 socknar. 

I år är temat "Ditt val för Gotland” och har två perspektiv. Det ena är att vi har ett valår framför oss och är vi nyfikna på hur politiken vill jobba med platsutveckling. Det andra är vad vi själva, som gotlänningar, gör för val i vardagen för att utveckla den plats vi bor på....

Läs mer & Kommentera

I år startade vi ett investerarnätverk på Gotland. Det vänder sig till bolag som är redo att ta in kapital från investerare mot andelar av bolaget. Hos oss ska du som företagare som söker kapital kunna bli guidad till olika finansieringslösningar – allt från riskkapital till banklån. Sedan nyåret 2022 är Tillväxt Gotland också huvudägare av Gotlands Lokalfinansiering.


Därför vill vi berätta om ytterligare ett sätt att finansiera ditt bolag. Det är modellen för att ta emot ett så kallat kapitalandelslån. Idag finns en digital plattform för detta, under namnet Gotlands Lokalfinansiering, där företag kan presentera sin idé och sitt behov. De som vill vara långivare kan anmäla sitt intresse för att gå in med pengar till olika projekt och utifrån företagens vill...

Läs mer & Kommentera

Projektet omställningskultur har fått tillökning i form av Geneviève Manahan som kommer att hjälpa projektet med utvärdering. Det ska ske genom intervjuer med projektdeltagare och andra viktiga aktörer på strukturnivå.


Hej Gejeviève, du skall hjälpa projektet Omställningskultur med utvärdering och intervjuer. Innan du berättar om det, berätta gärna om dig själv! Vem är du?

Jag heter Geneviève och jag älskar att vara ute i naturen och brinner för odling och textilhantverk. Jag läste min mastersutbildning inom kulturvård i Visby för ett par år sedan och det är som praktikant på Kulturrum jag lärde känna projektet som nu heter Omställningskultur. Det känns bra att återansluta och vara en del av projektets fortsättning!...

Läs mer & Kommentera

Den 5 April har vi tillsammans med våra medarrangörer äntligen möjlighet att genomföra 92 möjligheter på Wisby strand igen. Temat är “ditt val för Gotland” och det handlar dels om valåret och hur de politiska partierna vill jobba med platsutveckling, dels om vad vi gotlänningar själva gör för val i vardagen för att utveckla platsen vi bor på. Dagen kommer gästas av riksdags- och lokalpolitiker och...

Läs mer & Kommentera

Är du nyfiken på vilka olika typer av aktiviteter vi är engagerade i, vad vi kan erbjuda våra medlemmar och hur vi jobbar? Här håller vi dig uppdaterad:

En stor del av det vi gör är att samordna och vara projektägare för en mängd olika projekt. Flera av dessa har egna konton på Instag...

Läs mer & Kommentera

Under 2022 förverkligar vi (med finansiering från Region Gotland) ambitionen att skapa ett investerarnätverk. Målet är att komma igång med nätverket redan under våren och tillsammans hitta aktiviteter som är till nytta både för investerare och företag som vill växa genom att ta in kapital och nya ägare.

Nu har vi en projektledare på plats och den som kommer att driva arbetet framåt är Miriam (Mirre) Nilsson.


- Jag tycker det är ett väldigt viktigt projekt och har själv erfarenhet av att åka land och rike runt till olika pitchevent för att hitta investerare till bolaget Wavy där jag är en av grundarna. Jag vet vilka utmaningar man har som bolag och hur viktig matchningen med en investerare är, berättar Mirre. En riskkapitalinvestering, att bli delägare, handlar väldigt mycket om att man ska t...

Läs mer & Kommentera

Genom medel från Energimyndigheten och Region Gotland har vi fått möjlighet att driva vad vi valt att kalla för Biogasprojektet. Projektet kommer att löpa under ett år och hålls ihop av projektledare Simon Kanelos som påbörjade sin tjänst förra veckan. 


I korthet går projektet ut på att ta tillvara restaurangernas frityrolja och istället för att kassera denna omvandla den till drivmedel i form av biogas. Målet är att hela 15 000 liter frityrolja ska gå detta miljövänliga öde till mötes under projektåret. ...

Läs mer & Kommentera

Alla behövs på Gotland är ett näringslivsdrivet arbetsmarknadsprojekt. Vi vill säkra kompetensbehovet inom näringslivet genom att få fler ungdomar i arbete. Projektet bidrar till samspel mellan ungdomar, näringsliv och offentliga aktörer. Nu söker vi en projektmedarbetare på 100% under tiden maj till och med december. 

Att jobba som projektmedarbetare innebär att du får jobba nära både företag med kompetensbehov och unga individer som av olika anledningar har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi jobbar för att skapa resultat för att på sikt bidra till förändring och förbättring i det stora perspektivet. ...

Läs mer & Kommentera

Vi är väldigt glada över att kunna förverkliga ambitionen att skapa ett investerarnätverk och ta detta till en ny nivå. Tack vare medel från Region Gotland kommer vi att kunna utöka vårt team med en halvtidstjänst för att jobba med ett sådant nätverk på ett dedikerat sätt. 


Ett fungerande nätverk av lokala investerare bidrar till ökat engagemang, omställningsvilja och hållbar tillväxt för såväl befintliga som nya företag på Gotland. Vi på Tillväxt Gotland bedömer att det finns riktigt fina förutsättningar för skapa ett nätverk som kan lyfta möjligheterna för företag att utvecklas här ännu mer. ...

Läs mer & Kommentera

Vi har fått möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets rapport ”Analys av alternativa modeller för färjetrafik till Gotland.” Rapporten har inte varit en upplyftande läsning för oss som jobbar med att utveckla Gotland och vill att befintliga verksamheter växer och fler företag etablerar sig. Snarare har den varit direkt oroande. Här berättar vi varför.


Trafikverket föreslår att Gotlandstrafiken ska drivas genom statligt ägda fartyg med upphandlad drift. Förslagen som presenteras i rapporten öppnar för en försämring av kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet jämfört med idag. Detta trots att de gotländska ståndpunkterna framhåller vikten av snabba, täta och säkra överfarter med färja, konkurrenskraftiga priser samt resor och transport...

Läs mer & Kommentera

Trots ännu ett lite ovanligt år har vi haft ett 2021 fyllt av aktiviteter. Här sammanfattar våra projekt vad som varit bäst med året ur deras perspektiv och jag vill förstås också passa på att nämna ett par saker:  • Att få börja träffas igen – oavsett aktivitet så är det ändå i mötet mellan människor som det stora utvecklingsarbetet sker.
  • Företagens omställningsarbete – nu är det inte agenda 2030 eller de globala målen som styr längre! Företagens egna drivkrafter att fortsätta vara attraktiva för sina kunder är fokus.
  • Att vi är anställda och en styrelse på totalt 25 per...

    Läs mer & Kommentera

Vårt senaste tillskott i Tillväxt Gotlandfamiljen är EU-projektet Klivet som varit igång sedan november. Här ska industriföretag få chansen att utvecklas inom hållbarhet och det är vi som tillsammans med vår motsvarighet Kalmar IUS håller i trådarna. På Gotland sitter projektledare Sophie Jansen och i Kalmar Helena Tinnert och Stefan Karlsson.


Syftet är alltså att hjälpa företag i deras hållbarhetsprocess. Många företag upplever det överväldigande med all information och har inte resurser att reda ut vad som egentligen är första steget. Det är här som Klivet kommer in genom att ge en helhetsbild - allt från vad som egentligen hände under klimatmötet i Glasgow till att utbilda i FN:s globala mål. ...

Läs mer & Kommentera

Tack alla som kom till vårt Inspo och mingel i fredags! Vad härligt det var att kunna träffas fysiskt - käka korv och mingla och möta både nya och gamla bekantskaper. Vi visade upp de olika projekt vi driver och många av de initiativ som Tillväxt Gotland är involverat i. Att samla den gotländska näringen oc...

Läs mer & Kommentera

Efter ett och ett halvt år av olika varianter av digitala möten och utomhusaktiviteter längtar vi efter att träffa alla våra medlemmar fysiskt och ta tillvara på den energi och kreativitet som uppstår när vi möts. Därför är vi glada att äntligen kunna bjuda in till en eftermiddag fylld av inspiration, mingel god mat och After Work.

Tillväxt Gotland har vuxit väldigt mycket bara det senaste året - nya projekt har tillkommit, vi är fler som jobbar på kontoret och vi är med och påverkar beslut och inriktningar på flera arenor både lokalt och nationellt. Men det är inte bara vår förening utan faktiskt hela Gotland som expanderar. Gotland är ett av få län av motsvarande storlek som växer i befolkning, vi har lägst arbetslöshet i ...

Läs mer & Kommentera

Perioden innan sommaren blev intensiv för projektet Alla behövs på Gotland. I takt med lättade restriktioner öppnade många verksamheter upp och behövde därmed stärka upp sina team inför säsongen. 

Då vi under våren har arbetat upp fina kontakter med många företag på ön var det flera som kände till projektet och visste vart de kunde vända sig för att få snabb hjälp med att hitta arbetskraft. På så sätt kunde vi skynda på processen både för företagen som behövde personal och för ungdomar som satt inne på en stark vilja att komma ut i jobb, men som inte riktigt hittat vägen in på arbetsmarknad...

Läs mer & Kommentera

Det sprakar av liv och nya projekt i vår förening. För mig som har haft det roliga jobbet som verksamhetsledare för Tillväxt Gotland i ett par år nu känns det fantastiskt att vi har haft möjligheten att växa och bredda oss på det här sättet. Här finns en otrolig potential och kraft och vi vill vara det självklara sammanhanget för dig som driver företag på ön och vill se en sund tillväxt.  Här har vi ett par exempel bara på vad som händer i närtid:

 
Sustainable Speis samlar alla som skapar en måltidsupplevelse på Gotland för att stärka ön som en hållbar matdestination året om. Den här veckan arrangerar projektet eventet Sustainable Speis Gastronomy där ett hundratal inbjudna från branschen träffas för erfarenhetsutbyte, nätverk och kompetensutveckling under två dagar i Salthamn....

Läs mer & Kommentera

Operation Matbyrån är ett samverkansprojekt som vi driver tillsammans med Gotland Grönt Centrum och LRF Gotland. Målet är att under projekttiden gå från att vara just en “operation” till att bli den faktiska Matbyrån. Idag saknas det en organisation som håller samman och fungerar som brygga mellan alla olika aktörer inom mat och livsmedel på Gotland och förhoppningen är att Matbyrån ska kunna bli ...

Läs mer & Kommentera

Alla som bor och verkar på Gotland vet vilken avgörande betydelse goda kommunikationer med fastlandet har för Gotlands möjligheter att växa och utvecklas. Ö-läget gör närheten till omvärlden via färje- och flygförbindelserna till en överlevnadsfråga.

Det är nu med oro vi följer statens arbete med kommande upphandling. Trafikverket, på uppdrag av regeringen, har nyligen färdigställt sin rapport om hur vi gotlänningar ska ha vår landsväg i framtiden. Två givna utgångspunkter har varit att inte öka statens kostnader och samtidigt minska utsläppen. Vi menar att detta är fel ansats och att omställningen till ett mer hållbart samhälle måste få kosta...

Läs mer & Kommentera

Innan sommaren berättade vi nyheten att vi fått beviljat en ansökan för projektet “Omställningskultur för hållbar utveckling i kulturföretag.” Nu har projektet varit igång drygt en månad och redan börjat ta form under entusiastisk ledning av de två projektledarna Christian Hoffman och Jenny Lundahl samt Therese Wikman som är kommunikatör. 

På Gotland finns tusen företag av olika storlek som verkar inom den kulturella och kreativa näringen. Det är ovanligt många om man jämför med hur det ser ut i landet i övrigt. Det är också ovanligt att så många av dem som är verksamma inom näringen har sin huvudsakliga inkomst där. Tack vare att många som driver ett kulturföretag också ett ann...

Läs mer & Kommentera

Oavsett talare eller program har Företagardagen uppskattats för minglet och den goda stämningen. Företagardagen brukar samla cirka 500 personer på dagen och cirka 350 personer till kvällens galamiddag. Förra året fick pandemin oss att flytta fram dagen till i år och nu väljer vi att återigen flytta den ett år framåt till 2022.

Vi hoppas och tror att pandemin snart är över. Den har pågått länge och det är lätt att förhasta sig när längtan efter att få träffas är stor. Som organisatör av ett så pass stort evenemang tar vi på oss ett stort ansvar att tillse att det genomförs smittsäkert. Vi har gjort bedömningen att vi inte kan garantera detta....

Läs mer & Kommentera

Den 16 september är det dags för Franchisetorget - en inspirationskväll för dig som är nyfiken på hur det är att starta eget som Franchisetagare. Under två timmar får du en inblick i hur det är att driva eget på det här sättet. Tillväxt Gotland är med och samarrangerar dagen tillsammans med Region Gotland och Franchisetorget.


Magnus Larsson som driver McDonalds i Visby och är styrelseledamot i Tillväxt Gotland är en entusiastisk franchisetagare.


- Det här är ett utmärkt sätt att driva företag på, du får hjälp att vidareutveckla ett beprövat koncept och slipper många av de fallgropar man annars kan stöta på som ny företagare. ...

Läs mer & Kommentera

Vi har fått väldigt glädjande besked angående två projektansökningar som vi har gjort - vilken toppnyhet att rulla in i sommaren med.


Metod för hållbar utveckling inom industrin

Tillsammans med region Kalmar får vi pengar från respektive region och Tillväxtverket för att jobba med omställning i gotländska och småländska industriföretag. Bakgrunden är att industrin anses ligga efter i sin hållbarhetsomställning. Projektet ska därför ta fram en metod för att hjälpa företagen. När jag säger industri så inbegriper det sten, trä, mat/livs samt traditionell verkstad....

Läs mer & Kommentera


Här tipsar vi om ett par seminarier som har vår uppmärksamhet och som vi tror kan vara intressanta för dig också:

Är landsbygder det nya svarta? Den urbana normen utmanas, men kommer det bestå?

6/7 2021 13:00 - 14:00

Pandemin har påverkat hur många arbetar och var man vill bo. Urbaniseringen är utmanad och landsbygdsutvecklingen har fått en skjuts. Men kommer förändringen att bestå? Hur har vår syn på land och stad förändrats?

Du hittar seminariet här...

Läs mer & Kommentera

Genom vårt samarbete med Uppsala Universitet Campus Gotland har vi nu möjlighet till ett riktigt intressant idéutbyte med studenterna på ekonomiprogrammet. Under kommande läsår söker de nämligen flera företag för att studera riktiga, relevanta exempel på hur man kan jobba med allt från beslutsfattande till affärsredovisning och marknadsföring. Du som företagare får alltså möjlighet till konkreta i...

Läs mer & Kommentera

Sustainable Speis är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar måltidsdestination och skapa reseanledningar året om. Vår idé är att en ökad turism året om gynnar alla som driver verksamhet på ön, även om den inte är direkt relaterad till måltidsturism. Tillväxt Gotland driver projektet i samarbete med Region Gotland och Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfond...

Läs mer & Kommentera

Insändare införd på Hela Gotland 10/6 2021

För att skapa förutsättningar och tillväxt för att göra Gotland till en hållbar plats att bo, leva och etablera sig på är vi många som måste äga frågan och ta ansvar tillsammans.

Initiativet “Det gotländska handslaget” samlar politiker, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning för att gemensamt arbeta aktivt för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling. Det går bara om vi alla drar åt samma håll – för ensam är inte stark och det är tillsammans som vi kan göra skillnad. ...

Läs mer & Kommentera

En ny upphandling av färjetrafiken till och från Gotland står för dörren och staten upphandlar med funktionskrav på klimat och pris för ögonen. Måndagen den 31 maj arrangerade våra gotländska riksdagspolitiker Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C ) ett seminarium inför upphandlingen där bland annat representanter från Trafikverket och trafikutskottet deltog. Jag representerade Tillväxt Gotland och pratade om näringslivets behov av en stabil färjetrafik.

Jag ville understryka våra gemensamma mål och göra det tydligt att Gotland måste få vara en del av landet i övrigt, och där spelar färjetrafiken en otroligt stor roll. Östersjön är vår E4 eller E22 och det som utvecklas idag är ju inte vägarna i sig utan fordonen som trafikerar dem. Ska båtarna utvecklas i en ännu mer hållbar riktning måste de ingå i helheten med landets infrastruktur i övrigt. Vi...

Läs mer & Kommentera

Under ett års tid har Idékontoret haft kontakt med drygt 143 företagare på ön som haft ork och mod att ladda om i pandemin med kreativa och nytänkande idéer.

Det har ventilerats, stötts och blötts olika idéer och det har varit en hög aktivitet hos alla sökande företagen. Alla idéer har tyvärr inte passat in i Idékontorets kriterier och vi hoppas att ni hittar rätt spår att fortsätta ert arbete framåt.

Nu i dagarna stänger Idékontoret och vi tackar Regionen Gotland som möjliggjort att näringslivs- beredningen fått förtroende att dela ut tre miljoner kronor till det gotländska näringslivet. Vi vill uppmuntra er att fortsätta använda de kanaler som finns på ön för att komma vidare i era idéer genom rådgivning och kapitalanskaffning....

Läs mer & Kommentera

Mitt i pandemin, när så många har det så tufft, samlas företrädare för politik, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning kring en gemensam målbild för att förbättra tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för Gotland.

Vi kallar det handslaget som ska vara början på en resa. Resan som vi gemensamt vill starta och som ska ta Gotland framåt. Med handslaget vill vi manifestera hur företrädare för politik, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning samlas kring en gemensam målbild för att förbättra tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för Gotland. ...

Läs mer & Kommentera

Vill du vara med och bygga ett bättre Gotland?

Tillväxt Gotland är den lokala företagarföreningen på Gotland som driver frågor kring hållbar tillväxt och ett bättre företagsklimat. Vi är en ideell förening med över 800 medlemmar som tillsammans, med näringslivet som avsändare, gör det möjligt att driva frågor som rör Gotlands utveckling. Vi är helt självfinansierade för att driva den grundverksamheten. När medlemmar önskar och vi har möjlighet...

Läs mer & Kommentera

Har du en idé du gått och burit på men inte haft tid eller möjlighet att förverkliga i ditt företagande? Om du uppfyller kriterierna så kan ditt företag få en injektion att kunna jobba vidare och kanske rent av kan växla upp eller bredda din verksamhet.  

Vad är då Idékontoret för något? Idékontoret är ett samarbete mellan de gotländska företagsorganisationerna Tillväxt Gotland, Gotlands Besöksnäring, Företagarna Gotland, Svenskt Näringsliv Gotland, LRF Gotland och Visby Centrum. Organisationerna samverkar i Näringslivsberedningen Gotland. Idékontoret har varit igång sedan våren 2020 för att s...

Läs mer & Kommentera

Tillsammans får vi Gotland att växa och vi har nu släppt en rapport som snart kommer att dimpa ner i er brevlåda ( om du är medlem) där syftet är att belysa hur viktiga kommunikationerna till och från ön är för vårt näringsliv. Gotland behöver för att fortsätta växa komma ännu närmare fastlandet. Vi har tillsammans med representanter ifrån akademi, organisationer, myndigheter, trafikoperatörer, lä...

Läs mer & Kommentera