close
menu

Blogg

Välkommen! Här skriver vi kort om aktiviteter vi gör. Oftast finns det länkar till mer material så att du i lugn och ro kan läsa vidare. Du har också möjlighet att kommentera våra inlägg och ämnen. Dela gärna till dina vänner också!

Årets trevliga stämma är avklarad! 60 deltagare bjöds till middag på vårt fina Campus Gotland, föredrag och en stämma där ordförande Paul Dino Larsson presenterade ett nytt mål för hela det gotländska näringslivet.

Mathias Cöster från Uppsala Universitet Campus Gotland presenterade universitetet och hur näringslivet kan vara med och dra fördelar av att utöka sin samverkan i olika projekt. En rad olika projekt har genomförts och man bjuder in till att delta än mer.

Paul Dino Larsson inledde sedan stämman med att berätta om den gemensamma satsning som näringslivet jobbat med en tid. Tillsammans med övriga näringslivsorganisationer har man tagit fram ett sätt på hur vi skall driva våra respektive medlemmars viktigaste frågor framöver. Givetvis tillsammans med Region Gotland! ...

Läs mer & Kommentera

Vi är väldigt glada för den valdebatt vi genomförde för några veckor sedan. Alla partier ställde upp och vi fick tillfälle att lyfta de viktiga näringslivsfrågorna så här innan valet.


Direkt efter debatten fick varje parti svara på den konkreta frågan vad just de skulle vilja göra för tillväxt och företagande om de vann valet. Filmerna finns på vår Facebooksida i denna länk.

Inför debatten inkom också en del frågor som själva debatten inte svarade på. Dessa har respektive parti fått tillfälle att svara på i efterhand och här kommer nu svaren från de som partier som valt att svara....

Läs mer & Kommentera

Tack Brittis (V) och Filip (S) för att ni var med och träffade våra medlemsföretag i transport- och entreprenadbranschen!

Dagen började med besök hos TEG koncernens företag Gotlands Åkericentral, Bingers Mekan, Gotlands Bilfrakt samt Translast Transport AB. Ett styrkebesked från företagen och Gotland i hur kretsloppet skall fungera! Täkten i Bro visar på hur vi återanvänder olika typer av material från exempelvis återvinningsstationerna på ön. Investeringar i den nya tvättanläggningen var ett annat gott exempel. ...

Läs mer & Kommentera

Dagens möte med Trafikrådet ger många intressanta reflektioner. Trafikrådet leds av Region Gotland och vi som näringslivsorganisation är en av flera organisationer som är med. Vi får information och ges tillfälle att lyfta in våra medlemmars intressen.

Först ut var Christer Bruzelius, Destination Gotland. Antalet turer har ökat med cirka 100 per år sedan 2015 och bokningsläget verkar bra så här långt i år. Christer nämner den faktiska kapaciteten som långt mycket högre än vad Trafikverket har som krav. Bra att satsningen på Västervik fortsätter. Dels för att få fler besökare hit men också för att vi som gotlänningar kan få en nya platser ...

Läs mer & Kommentera

När företag träffas skapas möjligheter! Möjligheter att få ny kunskap, utbyta idéer och inspireras av varandra. Vi vill slå ett slag för alla dessa möjligheter som erbjuds här på Gotland!

Tillväxt Gotland anordnar mer än 50 olika träffar bara i år. Det är allt från frukostmöten till större aktiviteter som företagardagen. Till detta kommer det som övriga organisationer gör. Bra, väldigt bra, möjligheter för er alla att träffas under avslappnande former och utveckla era verksamheter.

Tiden är som vanligt en trång sektor och man kan inte, och ska inte gå på allt. För att underlätta för er att välja har vi samlat våra aktiviteter i en enkel verksamhetsplan för 2018  Väldigt kort beskrivning av respektive aktivitet och där vi redan nu kan finns datum angivna. Allt för att under...

Läs mer & Kommentera

Vilken härlig stämning!

Det är en glad verksamhetsansvarig som skriver detta! Gårdagens stämma gav god uppslutning, en härlig stämning och ett trevligt företagsbesök! Vilken bra arena för att dels tacka av några personer som gjort ett gott arbete, och dels för att också välkomna några nya i gänget.

Så här ser den nya styrelsen ut:

Paul Dino Larsson/ICA Maxi Visby, ordförande. Nyval

Magnus Larsson/KSR Visby AB, vice ordförande. Omval

Christer Bruzelius/Destination Gotland. Omval

Martin Becker/Länsförsäkringar Gotland. Nyval...

Läs mer & Kommentera

Året har verkligen rivstartat! Direkt efter nyårshelgen fortsatta det intensiva arbetet med att färdigställa aktiviteten 92 möjligheter. Tio månaders arbete började gå mot sitt slut. Vi har också färdigställt affärsplanen och fått till en bra grundstruktur för hela 2018. Totalt sett är det nog ett sextiotal olika aktiviteter som skall roddas med under året. Allt från branschträffar, frukostmöten t...

Läs mer & Kommentera

Dagens frukostmöte hade bäring på en av punkterna i föreningens 32 punktersprogram, kompetensförsörjning. Fem av våra medlemsföretag, som är utbildningsföretag, var en del av presentationen och fick berätta om sina respektive utbildningar.

Alla tillsammans, Miroi, Almi företagspartner Gotland, Sorby Gård, Hansa utbildning och Autenthic, gav en bred och bra bild av vilket utbud vi har på Gotland. Slående är inte bara den palett man har i dagens utbud, utan även hur flexibla man är i att göra skräddarsydda lösningar efter behov! ...

Läs mer & Kommentera

För att näringslivet skall kunna fortsätta växa långsiktigt och hållbart behöver vi en regional vattenförsörjningsplan. Utan den går det inte att fatta långsiktiga investeringsbeslut. Exempelvis ligger vattenfrågan som en våt filt över många bygglov, som inte kan beviljas, så länge inte vattenfrågan är löst.

Från våra medlemsföretag är också vattenförsörjning en av de viktigaste frågorna i föreningens 32-punkts program  Frågan är viktig oavsett vilken bransch man verkar i....

Läs mer & Kommentera

I går arrangerade vi ett frukostmöte med temat kapitalanskaffning. Syftet var att belysa vilka olika typer av kapital som finns och hur de kan samspela.

Bakgrunden till mötet är föreningens 32 punkters program. Programmet beskriver 32 olika hinder som våra medlemmar upplever finns för fortsatt tillväxt. Ett av dessa är just kapitalanskaffning.

Olika typer av kapital speglades av gästerna för dagen som var Swedbank, Almi Företagspartner, Gotlands lokalfinansiering och investerare Karsten Inde. De berättade alla om sina respektive roller men gav också en tydlig gemensam bild i hur man skall se alla i ett och samma sammanhang....

Läs mer & Kommentera

Efter att ha varit med och arrangerat aktiviteten 92 möjligheter kan vi enkelt konstatera: Gotland brinner för Tillväxt!

I går samlades 400 personer från över 50 av Gotlands 92 socknar för att prata tillväxt på hela Gotland. En härlig dag full av inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande! Förutom god representation från de olika socknarna var det jättebra uppslutning från organisationer som Region Gotland, Länsstyrelse, Almi med flera. Mycket bra!

Josefina Syssner, forskare och kulturgeograf vid Linköpings universitet, la grunden för dagen. Bland annat med att ge sin och forskningens syn på urbanisering och de krafter som ligger bakom. Hon menar att det som ligger bakom sällan är något enskilt beslut eller enskild händelse. Fram för allt är det sällan några politiska beslut vilket gav oss Gotlänningar två budskap: Vi har inte mycket för att...

Läs mer & Kommentera

Fyra gånger per år arrangerar Region Gotland näringslivsfrukost tillsammans med olika näringslivsorganisationer på ön. Den här gången var det blandad information om olika aktiviteter och vad som händer just nu inom olika organisationer.

Aktiviteten 92 möjligheter, som är 17:e januari, informerade om programpunkter och uppmanade alla att boka sina biljetter. Endast 195 koronor för ett heldagsprogram, fika och lunch. Efter 17/12 kostar det 295 kronor så det är ”skynda fynda”. Passa också på att nomine...

Läs mer & Kommentera

På dagens frukostmöte deltog Objektvision och Region Gotland som pratade om möjligheten att annonsera gratis på objektivision.se Även Cecilia Dannborg från Klinte Entré deltog och berättade om deras satsningar i Klintehamn.

Region Gotland har slutit avtal med Objektvision om att alla näringsidkare på Gotland får annonsera gratis på objektvision.se Detta gäller för lediga lokaler, mark och verksamheter. Vill man annonsera försäljning av fastigheter kostar det pengar. Här finns en bra koppling och kontakt med våra fastighetsmäklare på ön. ...

Läs mer & Kommentera

Vi måste ta ett ordentligt och samlat grepp över hela näringslivet på Gotland. Vi behöver höja tempot. Vi måste bli bättre på att samarbeta. Vi måste helt enkelt ta bort de hinder som finns för det gotländska näringslivets tillväxt.

För att få en samlad bild av vilka tillväxthinder de gotländska företagen tampas med har vi på Tillväxt Gotland (TvG) sedan vintern 2016 intervjuat, samtalat och haft ett stort antal möten med olika delar av det gotländska näringslivet. Vi har velat skapa en övergripande bild av vad som kortsiktigt skulle kunna göras för att skapa en ännu bättre tillväxt på Gotland. Vi har valt att titta på vilka ...

Läs mer & Kommentera

Att vara energieffektiv i sin verksamhet är att vara med och bidra till en hållbar tillväxt! Temat vid föreningens senaste frukostmöte var just energieffektivisering och på plats var Energikontoret i Mälardalen, Region Gotland, GEAB och Länsstyrelsen. Alla fick de informera om hur just de kan vara med och stötta näringslivet med kunskap och olika typer av stöd som finns att söka.

Jag tror att vårt näringsliv har mycket att tjäna på att använda dessa kontaktytor framöver. Använd därför deras respektive presentationer och kontaktuppgifter i dessa länkar: ...

Läs mer & Kommentera

Digitaliseringen förändrar alla delar av samhället och omkullkastar gamla sanningar. På Årets Företagardag vill vi inspirera flera företag att använda IT för ökad innovationskraft, lönsamhet och konkurrenskraft. Vill du veta mer om vad digitalisering innebär för ditt företag och er utveckling? Anmäl dig redan idag.

Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidigare statsminister, kopplar sina erfarenheter till dagens tema Digitalisering. Hur påverkas vi av dessa förändringar och hur ska vi förnya oss? Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring?...

Läs mer & Kommentera

Peter Larsson från näringsdepartementet besökte idag Gotland och Tillväxt Gotlands frukostmöte. Mötet var ett tillfälle till återkoppling på föreningens workshop hösten 2015. Då lämnades 41 förslag på vad det gotländska näringslivet ville använda pengarna till.

Den 20:e juni kommer rapporten att vara klar och redan nu finns en tydlig inriktning kring vad man vill att Gotland satsar på. Utbildning och Campus Gotland kommer att vara i centrum. Kring detta fick vi höra om fyra olika insatsområden:...

Läs mer & Kommentera

Hemse har stor potential att utvecklas! vi fick tillfälle att besöka deras utvecklingsbolag och Köpmannaförening. Vi pratade platsutveckling och utgångspunkten var aktiviteten 92 möjligheter som handlar just om detta. Hur kan en ort utvecklas och vad krävs för utveckling?

I den forskning som finns på området anges två primära orsaker: Den ena är närheten till  och samverkan med ett universitet. Det andra är förmågan att lyfta fram eldsjälar och entreprenörer. i båda fallen kan vi konstatera att Hemse har förutsättningarna....

Läs mer & Kommentera

Rum för kultur är ett forum där kulturperspektivet står högst på agendan. Under ledning av Björn Ahlsén, kulturchef på Region Gotland, hölls möte på Joda Bar och ämnet var kultur på landsbygden.

Vi var med och berättade om aktiviteten 92 möjligheter. Med 92 möjligheter menas alla Gotlands 92 socknar och de möjligheter som där finns att ta tillvara på den energi som finns runt om på ön.

92 möjligheter är ett bra komplement till vår andra stora aktivitet Företagardagen. Företagardagen fokuserar på näringslivsutveckling, företagande och entreprenörskap. 92 möjligheter å andra sidan är en mycket bra plattform för platsutveckling....

Läs mer & Kommentera

Det här kunna gänget höll ett inspirerande föredrag om hur man kan växa genom internationalisering! Med hjälp av Business Sweden och Östsvenska handelskammaren hölls lunchmöte för ett tjugotal intresserade företagare.

Christer från BRS Networks berättade om deras arbete. De är företaget som bygger infrastruktur, dvs lägger fiber i marken. Intressant att höra om deras tillväxtplaner i Sverige och utomlands.

Jens Wernborg, handelssekreterare i HongKong, visade på hur man gjort en stor kartläggning kring vilka digitala verktyg du som företagare skall dra nytta av när du vill växa. Sättet att jobba i olika länder skiljer sig en del och genom att lyssna med Jens innan man sätter igång sparar man tid och pengar....

Läs mer & Kommentera

I maj 2018 skall den står klar, Gotlands nya kryssningskaj! Nu börjar bygget. Ett bygge som bara det kommer att ge en positiv injektion till näringslivet. Kaj och infrastruktur skall byggas och ön skall bli exportmogen.

Det kan tyckas vara lång tid kvar men jag tror att det är bråttom! Att ge näringslivet möjlighet att bli exportmogna är bara det en lång resa. Olika insatser kring utbildning har nu påbörjats på olika håll. Gotlands Förenade besöksnäring, GFB och Gotland Handel för att nämna några....

Läs mer & Kommentera


Tillsammans med Östsvenska handelskammaren engagerar vi oss i det gotländska företagsklimatet. Vi tar sikte på de "sänken" som finns i olika undersökningar. Inte minst i Svenskt Näringslivs ranking.

Vi vill skapa dialog och förståelse mellan näringsliv och det offentliga. Denna gång var ämnet upphandling. Dag Hultemar, upphandlingschef, var gäst och berättade om sitt arbete. Bussbranschen var ett gott exempel menade Dag. Gotländska bussföretag gick samman i syfte att kunna vara med och tävla i en upphandling och vann!...

Läs mer & Kommentera

I dag träffades nätverket Gotländska Kundmöten hos Region Gotland. Nätverket är en grupp med företag där man har en betydande del av verksamheten kring kundtjänst.

Företag anslutna till nätverket är PayEx, Ungguide, Region Gotland, Transportstyrelsen, Destination Gotland, GEAB, Previa, Svenska Spel och nu senast Polisens kontaktcenter.

Tillsammans har man över 500 anställda som jobbar med olika typer av kundtjänst. Syftet är att genom ett organiserat utbyte av erfarenheter och gemensamma insatser utveckla respektive kundserviceverksamheter samt att stärka känslan av kundservice på Gotland....

Läs mer & Kommentera

Årets första frukostmöte hade temat ”Kompetenspåfyllnad och samhällsinsats”.

Mötet handlade om hur näringslivet på bästa sätt kan ta emot de nyanlända som nu finns på Gotland! Vi bjöd in Arbetsförmedling, Migrationsverket och Kompetenscentrum som berättade om sina respektive roller. Näringslivet är beredda att ta emot de nyanlända. Det som har saknats har varit konkreta tips på hur man gör....

Läs mer & Kommentera


Vi fick äran att vara med och arrangera aktiviteten 92 möjligheter! En härlig inledning på året där hela Gotland fick tillfälle att prata utveckling och tillväxt.

92 möjligheter är en dag för inspiration med målet att skapa tillväxt på Gotland. Med ett gediget program av duktiga föreläsare fick över 300 personer från hela Gotland möjlighet att träffas och diskutera. Vi tror att dagen har tillfört Gotland mycket kunskap om hur vi kan fortsätta utvecklas....

Läs mer & Kommentera

Utifrån dom dialogmöten vi haft senaste tiden har vi nu lämnat in 41 olika förslag till näringsdepartementet. 41 förslag som på olika sätt kan bidra till fler arbets- tillfällen och en ökad hållbar tillväxt på Gotland.

Allt sedan beslutet om utökat Natura 2000 område och med det beslut om ett näringslivspaket på 100 miljoner till Gotland har vi jobbat med att ta in era förslag. Stort tack alla för ert arbete så här långt! Era förslag sammanställt i ett dokument från oss är skickat till Peter Larsson på näringsdepartementet. I denna länk kan ni läsa hela dokumentet. Vårt dokument skall ses som en uppföljning på v...

Läs mer & Kommentera