close
menu

Blogg

Välkommen! Här skriver vi kort om aktiviteter vi gör. Oftast finns det länkar till mer material så att du i lugn och ro kan läsa vidare. Du har också möjlighet att kommentera våra inlägg och ämnen. Dela gärna till dina vänner också!

Våren 2020 slog corona-pandemin till och drabbade näringslivet hårt. Näringslivet i form av Näringslivsberedningen, som består av Företagarna, Gotlands Besöksnäring, LRF Gotland, Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland och Visby Centrum, föreslog för Region Gotland att avsätta pengar för att stärka det gotländska näringslivet långsiktigt i ett Idékontor. Idékontoret skulle ses som en av flera lokala ...

Läs mer & Kommentera

Nu har projektet som ska stärka mat och livsmedelssystemet på Gotland dragit igång. Vi på Tillväxt Gotland är såklart supertaggade på att tillsammans med Gotland Grönt Centrum AB och LRF se hur vi kan skapa en stark samverkansmodell för att göra Gotland ännu vassare på sitt mat erbjudande!

I vintras utlyste länsstyrelsen 2,4 miljoner kronor till ett projekt som syftar till att organisera och etablera en modell för samverkan inom mat- och livsmedelssystemet på ön. Pengarna kommer från det nationella landsbygdsprogrammet 2014-2020, och är fördelade till Gotland.  ...

Läs mer & Kommentera

Till följd av corona-pandemin avsatte Region Gotland 2 miljoner kronor till gotländska företagare för att stärka långsiktig utveckling i linje med beslutade strategier och program. Näringslivsberedningen och Idékontoret har ansvarat för att pengarna gått till företag som har drabbats. Det ekonomiska bidraget var en injektion för att våga tänka nytt och bygga vidare på sina utvecklingsidéer.  

Vi har nu delat ut närmare 2 mkr och arbetar nu med uppföljning för att senare i höst kunna göra en slutrapport. Vi har identifierat och sett utvecklingspotential bland många kreativa projekt som vi hoppas kunna växla upp på sikt....

Läs mer & Kommentera

Sedan starten av Idékontoret har de gotländska näringslivsorganisationerna, med stöd från Region Gotland, delat ut 1,5 av totalt 2 miljoner kronor till gotländska företag. Idékontoret var från början en idé vi hade för att stödja de gotländska företagen som drabbats extra hårt i pandemin. Detta var en av många åtgärder vi föreslog till Region Gotland och en av flera som sedan beviljades.

Idéerna som kommer in är många. Ungefär hälften av inkomna ansökningar är beviljade. För att kunna supporta de sökande på bästa sätt har vi haft hjälp av Nadja Lindh. Nadja koordinerar arbetet, tar emot ansökningar, bollar med de sökande för att sedan bereda beslutsmöten där vi i de gotländska näringslivsorganisationerna fattar beslut. De nu beviljade idéerna fördelar sig enligt följande: ...

Läs mer & Kommentera

Vilken kraft och utvecklingspotential det finns bland våra entreprenörer på ön! Många bra idéer strömmar in som kommer bidra till Gotlands utveckling på lång sikt och som har möjlighet att växlas upp till ett större perspektiv.

När vi nu kliver in i vecka fyra så har vi, av hitintills totalt 65 st ansökningar, gett medel till drygt 15 stycken projekt som stödjer besöks-, livsmedel- och kulturnäringen. Vi arbetar för fullt att handlägga alla ärenden så fort som möjligt.

Har du en fråga? Kontakta nadja@tillvaxtgotland.se...

Läs mer & Kommentera

Som en del i näringslivsorganisationernas önskemål om vad ni behöver för hjälp i spåren av coronakrisen lanseras nu matchajobben.nu

Coronavirusets effekter har gjort att många företag plötsligt står inför en helt ny situation. Vissa företag står utan kunder och efterfrågan, med ett överskott av arbetskraft, medan andra behöver stärka sin bemanning för att klara verksamheten.

Den här plattformen är en mötesplats för företag som har drabbats av corona-utbrottet. Företag som behöver personal eller företag som kan ta uppdrag, även inom områden där de normalt inte arbetar. Det är här ni hittar varandra....

Läs mer & Kommentera

Precis som Emil Källström redogjorde för i vår nya pod Studio Tillväxt satsar nu regeringen 39 miljarder i direktstöd till företag! Vi på Gotland som är en sommardestination kommer att behöva ytterligare kompensation även för månaderna maj och juni! Vi räknar naturligtvis med en justering även av detta stödpaket! Så länge corona krisen pågår, vilket...

Läs mer & Kommentera

Har du en idé du burit på men inte haft tid eller möjlighet att tidigare realisera? Som gotländsk småföretagare kan du nu söka stöd för att utveckla en idé som kan utveckla ditt företag och hela Gotland. I spåren av coronakrisen har de gotländska näringslivsorganisationerna har blivit beviljade 2mkr som ska användas till att realisera era idéer.

Vårt mål är att ansökningsförfarandet ska vara enkelt. Utförligare beskrivning av Idékontoret och en enkel ansökningsblankett finns i denna länk  Frågor går bra att ställa till idekontoret@tillvaxtgotland.se...

Läs mer & Kommentera

Gotland består av 4500 aktiva företag, varav den absoluta merparten är enmansföretag eller små företag med 0–2 anställda. Det är företag som hittills inte träffas av de stödåtgärder som presenterats men som har det otroligt tufft just nu. I ett läge där varje utgift får räknas vill GEAB hjälpa till med en energilättnad för de som nu har svårt att klara likviditeten. Totalt avsätter GEAB 300.000:- ...

Läs mer & Kommentera

Almedalsveckan och beslutet att den blir av först 2021 var utan tvekan ett tufft besked för oss alla. Från att corona omedelbart drabbade besöksnäringen ser vi nu hur krisen drabbar alla branscher 

Vi håller tummarna för att Almedalsbesökarna verkligen vill komma tillbaka nästa år och att Gotland sluter upp för att 2021 ska bli den bästa Almedalsveckan någonsin. En av grunderna för att det skall kunna bli så är årets värdskap. Årets besökare hör nu av sig och vill boka om eller boka av och få pengar tillbaka. Här finns så klart olika förutsättningar och olika lösningar men vi vill uppmana al...

Läs mer & Kommentera

Tillväxt Gotland vill hjälpa till, Region Gotland och Länsstyrelsen vill hjälpa till! Låt oss veta om och vad du vill ha hjälp med!

Det är en svår tid för många nu. Nationellt sätts insatser in som förhoppningsvis kan vara till hjälp men nu behövs också den lokala supporten. Här finns vi som en av flera näringslivsorganisationer men också Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland samt även Almi Företagspartner.

Som lokal näringslivsorganisation måste vi nu ställa in siktet rätt för att du som medlem skall få ut maximalt av kommande insatser. Vi hoppas på snabba och många svar från er på enkäten som finns i denna länk. Syftet är som sagt att ha siktet rätt inställt och veta mer exakt om och i ...

Läs mer & Kommentera

Tillväxt Gotland kommer att hjälpa dig som medlem att hitta rätt information. Vi finns också till hands via mail och telefon.

Ta del av information om hur du enklast hittar information just nu, status kommande aktiviteter och slutligen ett extrainsatt erbjudande från Gotlands Media i satsningen på att vi nu måsta hjälpas åt att stödja varandra i det gotländska näringslivet.

Tillväxt Gotlands aktiviteter i närtid:

  • Årsstämma 19/ mars. Framflyttad. Nytt datum kommer
  • Handelsdagen framflyttad till 24/9
  • Teknikworkshop 30/3 framflyttad. Nytt datum kommer
  • Branschträffar diskuteras och kommuniceras i respektive nätverk
...

Läs mer & Kommentera

Tillväxt Gotland följer nu noggrant utvecklingen med anledning av coronaviruset och vill här ge några verktyg för dig som medlem och företagare. Vi har tagit fram en mall för företagets riktlinjer som är fri för er att använda. Finns i denna länk.

Från Länsstyrelsen på Gotland har vi fått FOI´s underlag att använda på arbetsplatsen för diskussion. Finns i denna länk ...

Läs mer & Kommentera

Styrelsen i Tillväxt Gotland är aktiv och intresset för att vara med och bidra är fortsatt stor. Inför 2019 års stämma ändrades stadgarna så att fler kunde vara med och bidra i styrelsearbetet.

Inför årets stämma har två personer avböjt omval. Catharina Hellström Engström, som företrätt GUBIS, har suttit några år och vill nu lämna över till nya krafter från samma organisation. Valla Sigurdadottir har varit egen företagare med bolaget Björkhaga Strandby men skall nu flytta tillbaka till Bromölla för att starta ny verksamhet där. ...

Läs mer & Kommentera

Som medlem i Tillväxt Gotland har du möjlighet att vara med och påverka framtidens flyg- och färjetrafik mellan Gotland och fastlandet! Nuvarande färjetrafik upphandlades med utgångspunkt i dåvarande "Gotländska ståndpunkter". Dessa skall nu, inför kommande upphandling, revideras och här behöver vi er hjälp.

De gotländska ståndpunkterna omfattar både flyg- och färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet.

För färjetrafiken gäller att den upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod omfattar tio år, och påbörjades 2017. Inför kommande period planeras att förfrågningsunderlag ska kunna gå ut under 2022, och att avtal kan skrivas under 2023....

Läs mer & Kommentera

Morgonavgången sätts in igen!

SAS beslut om att ta bort nattstoppet i Visby och där med den tidiga morgonavgången från Visby till Arlanda har nu omvärderats. Från och med 2 februari sätts den tidiga avgången in igen.


Stort engagemang från Gotland

Så snart SAS meddelade att de skulle ställa in den tidiga morgonavgången tidigare i år möttes beslutet av ett stort engagemang från många aktörer på Gotland. Näringslivet, lokala politiker och flygplatsen engagerade sig för att beslutet skulle omvärderas....

Läs mer & Kommentera

Årets trevliga stämma är avklarad! 60 deltagare bjöds till middag på vårt fina Campus Gotland, föredrag och en stämma där ordförande Paul Dino Larsson presenterade ett nytt mål för hela det gotländska näringslivet.

Mathias Cöster från Uppsala Universitet Campus Gotland presenterade universitetet och hur näringslivet kan vara med och dra fördelar av att utöka sin samverkan i olika projekt. En rad olika projekt har genomförts och man bjuder in till att delta än mer.

Paul Dino Larsson inledde sedan stämman med att berätta om den gemensamma satsning som näringslivet jobbat med en tid. Tillsammans med övriga näringslivsorganisationer har man tagit fram ett sätt på hur vi skall driva våra respektive medlemmars viktigaste frågor framöver. Givetvis tillsammans med Region Gotland! ...

Läs mer & Kommentera

Vi är väldigt glada för den valdebatt vi genomförde för några veckor sedan. Alla partier ställde upp och vi fick tillfälle att lyfta de viktiga näringslivsfrågorna så här innan valet.


Direkt efter debatten fick varje parti svara på den konkreta frågan vad just de skulle vilja göra för tillväxt och företagande om de vann valet. Filmerna finns på vår Facebooksida i denna länk.

Inför debatten inkom också en del frågor som själva debatten inte svarade på. Dessa har respektive parti fått tillfälle att svara på i efterhand och här kommer nu svaren från de som partier som valt att svara....

Läs mer & Kommentera

Tack Brittis (V) och Filip (S) för att ni var med och träffade våra medlemsföretag i transport- och entreprenadbranschen!

Dagen började med besök hos TEG koncernens företag Gotlands Åkericentral, Bingers Mekan, Gotlands Bilfrakt samt Translast Transport AB. Ett styrkebesked från företagen och Gotland i hur kretsloppet skall fungera! Täkten i Bro visar på hur vi återanvänder olika typer av material från exempelvis återvinningsstationerna på ön. Investeringar i den nya tvättanläggningen var ett annat gott exempel. ...

Läs mer & Kommentera

Dagens möte med Trafikrådet ger många intressanta reflektioner. Trafikrådet leds av Region Gotland och vi som näringslivsorganisation är en av flera organisationer som är med. Vi får information och ges tillfälle att lyfta in våra medlemmars intressen.

Först ut var Christer Bruzelius, Destination Gotland. Antalet turer har ökat med cirka 100 per år sedan 2015 och bokningsläget verkar bra så här långt i år. Christer nämner den faktiska kapaciteten som långt mycket högre än vad Trafikverket har som krav. Bra att satsningen på Västervik fortsätter. Dels för att få fler besökare hit men också för att vi som gotlänningar kan få en nya platser ...

Läs mer & Kommentera

När företag träffas skapas möjligheter! Möjligheter att få ny kunskap, utbyta idéer och inspireras av varandra. Vi vill slå ett slag för alla dessa möjligheter som erbjuds här på Gotland!

Tillväxt Gotland anordnar mer än 50 olika träffar bara i år. Det är allt från frukostmöten till större aktiviteter som företagardagen. Till detta kommer det som övriga organisationer gör. Bra, väldigt bra, möjligheter för er alla att träffas under avslappnande former och utveckla era verksamheter.

Tiden är som vanligt en trång sektor och man kan inte, och ska inte gå på allt. För att underlätta för er att välja har vi samlat våra aktiviteter i en enkel verksamhetsplan för 2018  Väldigt kort beskrivning av respektive aktivitet och där vi redan nu kan finns datum angivna. Allt för att under...

Läs mer & Kommentera

Vilken härlig stämning!

Det är en glad verksamhetsansvarig som skriver detta! Gårdagens stämma gav god uppslutning, en härlig stämning och ett trevligt företagsbesök! Vilken bra arena för att dels tacka av några personer som gjort ett gott arbete, och dels för att också välkomna några nya i gänget.

Så här ser den nya styrelsen ut:

Paul Dino Larsson/ICA Maxi Visby, ordförande. Nyval

Magnus Larsson/KSR Visby AB, vice ordförande. Omval

Christer Bruzelius/Destination Gotland. Omval

Martin Becker/Länsförsäkringar Gotland. Nyval...

Läs mer & Kommentera

Året har verkligen rivstartat! Direkt efter nyårshelgen fortsatta det intensiva arbetet med att färdigställa aktiviteten 92 möjligheter. Tio månaders arbete började gå mot sitt slut. Vi har också färdigställt affärsplanen och fått till en bra grundstruktur för hela 2018. Totalt sett är det nog ett sextiotal olika aktiviteter som skall roddas med under året. Allt från branschträffar, frukostmöten t...

Läs mer & Kommentera

Dagens frukostmöte hade bäring på en av punkterna i föreningens 32 punktersprogram, kompetensförsörjning. Fem av våra medlemsföretag, som är utbildningsföretag, var en del av presentationen och fick berätta om sina respektive utbildningar.

Alla tillsammans, Miroi, Almi företagspartner Gotland, Sorby Gård, Hansa utbildning och Autenthic, gav en bred och bra bild av vilket utbud vi har på Gotland. Slående är inte bara den palett man har i dagens utbud, utan även hur flexibla man är i att göra skräddarsydda lösningar efter behov! ...

Läs mer & Kommentera

För att näringslivet skall kunna fortsätta växa långsiktigt och hållbart behöver vi en regional vattenförsörjningsplan. Utan den går det inte att fatta långsiktiga investeringsbeslut. Exempelvis ligger vattenfrågan som en våt filt över många bygglov, som inte kan beviljas, så länge inte vattenfrågan är löst.

Från våra medlemsföretag är också vattenförsörjning en av de viktigaste frågorna i föreningens 32-punkts program  Frågan är viktig oavsett vilken bransch man verkar i....

Läs mer & Kommentera

I går arrangerade vi ett frukostmöte med temat kapitalanskaffning. Syftet var att belysa vilka olika typer av kapital som finns och hur de kan samspela.

Bakgrunden till mötet är föreningens 32 punkters program. Programmet beskriver 32 olika hinder som våra medlemmar upplever finns för fortsatt tillväxt. Ett av dessa är just kapitalanskaffning.

Olika typer av kapital speglades av gästerna för dagen som var Swedbank, Almi Företagspartner, Gotlands lokalfinansiering och investerare Karsten Inde. De berättade alla om sina respektive roller men gav också en tydlig gemensam bild i hur man skall se alla i ett och samma sammanhang....

Läs mer & Kommentera

Efter att ha varit med och arrangerat aktiviteten 92 möjligheter kan vi enkelt konstatera: Gotland brinner för Tillväxt!

I går samlades 400 personer från över 50 av Gotlands 92 socknar för att prata tillväxt på hela Gotland. En härlig dag full av inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande! Förutom god representation från de olika socknarna var det jättebra uppslutning från organisationer som Region Gotland, Länsstyrelse, Almi med flera. Mycket bra!

Josefina Syssner, forskare och kulturgeograf vid Linköpings universitet, la grunden för dagen. Bland annat med att ge sin och forskningens syn på urbanisering och de krafter som ligger bakom. Hon menar att det som ligger bakom sällan är något enskilt beslut eller enskild händelse. Fram för allt är det sällan några politiska beslut vilket gav oss Gotlänningar två budskap: Vi har inte mycket för att...

Läs mer & Kommentera

Fyra gånger per år arrangerar Region Gotland näringslivsfrukost tillsammans med olika näringslivsorganisationer på ön. Den här gången var det blandad information om olika aktiviteter och vad som händer just nu inom olika organisationer.

Aktiviteten 92 möjligheter, som är 17:e januari, informerade om programpunkter och uppmanade alla att boka sina biljetter. Endast 195 koronor för ett heldagsprogram, fika och lunch. Efter 17/12 kostar det 295 kronor så det är ”skynda fynda”. Passa också på att nomine...

Läs mer & Kommentera

På dagens frukostmöte deltog Objektvision och Region Gotland som pratade om möjligheten att annonsera gratis på objektivision.se Även Cecilia Dannborg från Klinte Entré deltog och berättade om deras satsningar i Klintehamn.

Region Gotland har slutit avtal med Objektvision om att alla näringsidkare på Gotland får annonsera gratis på objektvision.se Detta gäller för lediga lokaler, mark och verksamheter. Vill man annonsera försäljning av fastigheter kostar det pengar. Här finns en bra koppling och kontakt med våra fastighetsmäklare på ön. ...

Läs mer & Kommentera

Vi måste ta ett ordentligt och samlat grepp över hela näringslivet på Gotland. Vi behöver höja tempot. Vi måste bli bättre på att samarbeta. Vi måste helt enkelt ta bort de hinder som finns för det gotländska näringslivets tillväxt.

För att få en samlad bild av vilka tillväxthinder de gotländska företagen tampas med har vi på Tillväxt Gotland (TvG) sedan vintern 2016 intervjuat, samtalat och haft ett stort antal möten med olika delar av det gotländska näringslivet. Vi har velat skapa en övergripande bild av vad som kortsiktigt skulle kunna göras för att skapa en ännu bättre tillväxt på Gotland. Vi har valt att titta på vilka ...

Läs mer & Kommentera

Att vara energieffektiv i sin verksamhet är att vara med och bidra till en hållbar tillväxt! Temat vid föreningens senaste frukostmöte var just energieffektivisering och på plats var Energikontoret i Mälardalen, Region Gotland, GEAB och Länsstyrelsen. Alla fick de informera om hur just de kan vara med och stötta näringslivet med kunskap och olika typer av stöd som finns att söka.

Jag tror att vårt näringsliv har mycket att tjäna på att använda dessa kontaktytor framöver. Använd därför deras respektive presentationer och kontaktuppgifter i dessa länkar: ...

Läs mer & Kommentera

Digitaliseringen förändrar alla delar av samhället och omkullkastar gamla sanningar. På Årets Företagardag vill vi inspirera flera företag att använda IT för ökad innovationskraft, lönsamhet och konkurrenskraft. Vill du veta mer om vad digitalisering innebär för ditt företag och er utveckling? Anmäl dig redan idag.

Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidigare statsminister, kopplar sina erfarenheter till dagens tema Digitalisering. Hur påverkas vi av dessa förändringar och hur ska vi förnya oss? Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring?...

Läs mer & Kommentera

Peter Larsson från näringsdepartementet besökte idag Gotland och Tillväxt Gotlands frukostmöte. Mötet var ett tillfälle till återkoppling på föreningens workshop hösten 2015. Då lämnades 41 förslag på vad det gotländska näringslivet ville använda pengarna till.

Den 20:e juni kommer rapporten att vara klar och redan nu finns en tydlig inriktning kring vad man vill att Gotland satsar på. Utbildning och Campus Gotland kommer att vara i centrum. Kring detta fick vi höra om fyra olika insatsområden:...

Läs mer & Kommentera

Hemse har stor potential att utvecklas! vi fick tillfälle att besöka deras utvecklingsbolag och Köpmannaförening. Vi pratade platsutveckling och utgångspunkten var aktiviteten 92 möjligheter som handlar just om detta. Hur kan en ort utvecklas och vad krävs för utveckling?

I den forskning som finns på området anges två primära orsaker: Den ena är närheten till  och samverkan med ett universitet. Det andra är förmågan att lyfta fram eldsjälar och entreprenörer. i båda fallen kan vi konstatera att Hemse har förutsättningarna....

Läs mer & Kommentera

Rum för kultur är ett forum där kulturperspektivet står högst på agendan. Under ledning av Björn Ahlsén, kulturchef på Region Gotland, hölls möte på Joda Bar och ämnet var kultur på landsbygden.

Vi var med och berättade om aktiviteten 92 möjligheter. Med 92 möjligheter menas alla Gotlands 92 socknar och de möjligheter som där finns att ta tillvara på den energi som finns runt om på ön.

92 möjligheter är ett bra komplement till vår andra stora aktivitet Företagardagen. Företagardagen fokuserar på näringslivsutveckling, företagande och entreprenörskap. 92 möjligheter å andra sidan är en mycket bra plattform för platsutveckling....

Läs mer & Kommentera

Det här kunna gänget höll ett inspirerande föredrag om hur man kan växa genom internationalisering! Med hjälp av Business Sweden och Östsvenska handelskammaren hölls lunchmöte för ett tjugotal intresserade företagare.

Christer från BRS Networks berättade om deras arbete. De är företaget som bygger infrastruktur, dvs lägger fiber i marken. Intressant att höra om deras tillväxtplaner i Sverige och utomlands.

Jens Wernborg, handelssekreterare i HongKong, visade på hur man gjort en stor kartläggning kring vilka digitala verktyg du som företagare skall dra nytta av när du vill växa. Sättet att jobba i olika länder skiljer sig en del och genom att lyssna med Jens innan man sätter igång sparar man tid och pengar....

Läs mer & Kommentera

I maj 2018 skall den står klar, Gotlands nya kryssningskaj! Nu börjar bygget. Ett bygge som bara det kommer att ge en positiv injektion till näringslivet. Kaj och infrastruktur skall byggas och ön skall bli exportmogen.

Det kan tyckas vara lång tid kvar men jag tror att det är bråttom! Att ge näringslivet möjlighet att bli exportmogna är bara det en lång resa. Olika insatser kring utbildning har nu påbörjats på olika håll. Gotlands Förenade besöksnäring, GFB och Gotland Handel för att nämna några....

Läs mer & Kommentera


Tillsammans med Östsvenska handelskammaren engagerar vi oss i det gotländska företagsklimatet. Vi tar sikte på de "sänken" som finns i olika undersökningar. Inte minst i Svenskt Näringslivs ranking.

Vi vill skapa dialog och förståelse mellan näringsliv och det offentliga. Denna gång var ämnet upphandling. Dag Hultemar, upphandlingschef, var gäst och berättade om sitt arbete. Bussbranschen var ett gott exempel menade Dag. Gotländska bussföretag gick samman i syfte att kunna vara med och tävla i en upphandling och vann!...

Läs mer & Kommentera

I dag träffades nätverket Gotländska Kundmöten hos Region Gotland. Nätverket är en grupp med företag där man har en betydande del av verksamheten kring kundtjänst.

Företag anslutna till nätverket är PayEx, Ungguide, Region Gotland, Transportstyrelsen, Destination Gotland, GEAB, Previa, Svenska Spel och nu senast Polisens kontaktcenter.

Tillsammans har man över 500 anställda som jobbar med olika typer av kundtjänst. Syftet är att genom ett organiserat utbyte av erfarenheter och gemensamma insatser utveckla respektive kundserviceverksamheter samt att stärka känslan av kundservice på Gotland....

Läs mer & Kommentera

Årets första frukostmöte hade temat ”Kompetenspåfyllnad och samhällsinsats”.

Mötet handlade om hur näringslivet på bästa sätt kan ta emot de nyanlända som nu finns på Gotland! Vi bjöd in Arbetsförmedling, Migrationsverket och Kompetenscentrum som berättade om sina respektive roller. Näringslivet är beredda att ta emot de nyanlända. Det som har saknats har varit konkreta tips på hur man gör....

Läs mer & Kommentera


Vi fick äran att vara med och arrangera aktiviteten 92 möjligheter! En härlig inledning på året där hela Gotland fick tillfälle att prata utveckling och tillväxt.

92 möjligheter är en dag för inspiration med målet att skapa tillväxt på Gotland. Med ett gediget program av duktiga föreläsare fick över 300 personer från hela Gotland möjlighet att träffas och diskutera. Vi tror att dagen har tillfört Gotland mycket kunskap om hur vi kan fortsätta utvecklas....

Läs mer & Kommentera

Utifrån dom dialogmöten vi haft senaste tiden har vi nu lämnat in 41 olika förslag till näringsdepartementet. 41 förslag som på olika sätt kan bidra till fler arbets- tillfällen och en ökad hållbar tillväxt på Gotland.

Allt sedan beslutet om utökat Natura 2000 område och med det beslut om ett näringslivspaket på 100 miljoner till Gotland har vi jobbat med att ta in era förslag. Stort tack alla för ert arbete så här långt! Era förslag sammanställt i ett dokument från oss är skickat till Peter Larsson på näringsdepartementet. I denna länk kan ni läsa hela dokumentet. Vårt dokument skall ses som en uppföljning på v...

Läs mer & Kommentera