close
menu

Blogg

Välkommen! Här skriver vi kort om aktiviteter vi gör. Oftast finns det länkar till mer material så att du i lugn och ro kan läsa vidare. Du har också möjlighet att kommentera våra inlägg och ämnen. Dela gärna till dina vänner också!

Sustainable Speis är ett EU-projekt som skall stärka Gotland som en hållbar måltidsdestination och skapa reseanledningar året om. Vår idé är att en ökad turism året om gynnar alla som driver verksamhet på ön, även om den inte är direkt relaterad till måltidsturism. Tillväxt Gotland driver projektet i samarbete med Region Gotland och Tillväxtverket med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfond...

Läs mer & Kommentera

Insändare införd på Hela Gotland 10/6 2021

För att skapa förutsättningar och tillväxt för att göra Gotland till en hållbar plats att bo, leva och etablera sig på är vi många som måste äga frågan och ta ansvar tillsammans.

Initiativet “Det gotländska handslaget” samlar politiker, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning för att gemensamt arbeta aktivt för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och utveckling. Det går bara om vi alla drar åt samma håll – för ensam är inte stark och det är tillsammans som vi kan göra skillnad. ...

Läs mer & Kommentera

En ny upphandling av färjetrafiken till och från Gotland står för dörren och staten upphandlar med funktionskrav på klimat och pris för ögonen. Måndagen den 31 maj arrangerade våra gotländska riksdagspolitiker Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C ) ett seminarium inför upphandlingen där bland annat representanter från Trafikverket och trafikutskottet deltog. Jag representerade Tillväxt Gotland och pratade om näringslivets behov av en stabil färjetrafik.

Jag ville understryka våra gemensamma mål och göra det tydligt att Gotland måste få vara en del av landet i övrigt, och där spelar färjetrafiken en otroligt stor roll. Östersjön är vår E4 eller E22 och det som utvecklas idag är ju inte vägarna i sig utan fordonen som trafikerar dem. Ska båtarna utvecklas i en ännu mer hållbar riktning måste de ingå i helheten med landets infrastruktur i övrigt. Vi...

Läs mer & Kommentera

Under ett års tid har Idékontoret haft kontakt med drygt 143 företagare på ön som haft ork och mod att ladda om i pandemin med kreativa och nytänkande idéer.

Det har ventilerats, stötts och blötts olika idéer och det har varit en hög aktivitet hos alla sökande företagen. Alla idéer har tyvärr inte passat in i Idékontorets kriterier och vi hoppas att ni hittar rätt spår att fortsätta ert arbete framåt.

Nu i dagarna stänger Idékontoret och vi tackar Regionen Gotland som möjliggjort att näringslivs- beredningen fått förtroende att dela ut tre miljoner kronor till det gotländska näringslivet. Vi vill uppmuntra er att fortsätta använda de kanaler som finns på ön för att komma vidare i era idéer genom rådgivning och kapitalanskaffning....

Läs mer & Kommentera

Mitt i pandemin, när så många har det så tufft, samlas företrädare för politik, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning kring en gemensam målbild för att förbättra tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för Gotland.

Vi kallar det handslaget som ska vara början på en resa. Resan som vi gemensamt vill starta och som ska ta Gotland framåt. Med handslaget vill vi manifestera hur företrädare för politik, näringsliv, länsstyrelse, civilsamhälle och förvaltning samlas kring en gemensam målbild för att förbättra tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för Gotland. ...

Läs mer & Kommentera

Vill du vara med och bygga ett bättre Gotland?

Tillväxt Gotland är den lokala företagarföreningen på Gotland som driver frågor kring hållbar tillväxt och ett bättre företagsklimat. Vi är en ideell förening med över 800 medlemmar som tillsammans, med näringslivet som avsändare, gör det möjligt att driva frågor som rör Gotlands utveckling. Vi är helt självfinansierade för att driva den grundverksamheten. När medlemmar önskar och vi har möjlighet...

Läs mer & Kommentera

Har du en idé du gått och burit på men inte haft tid eller möjlighet att förverkliga i ditt företagande? Om du uppfyller kriterierna så kan ditt företag få en injektion att kunna jobba vidare och kanske rent av kan växla upp eller bredda din verksamhet.  

Vad är då Idékontoret för något? Idékontoret är ett samarbete mellan de gotländska företagsorganisationerna Tillväxt Gotland, Gotlands Besöksnäring, Företagarna Gotland, Svenskt Näringsliv Gotland, LRF Gotland och Visby Centrum. Organisationerna samverkar i Näringslivsberedningen Gotland. Idékontoret har varit igång sedan våren 2020 för att s...

Läs mer & Kommentera

Tillsammans får vi Gotland att växa och vi har nu släppt en rapport som snart kommer att dimpa ner i er brevlåda ( om du är medlem) där syftet är att belysa hur viktiga kommunikationerna till och från ön är för vårt näringsliv. Gotland behöver för att fortsätta växa komma ännu närmare fastlandet. Vi har tillsammans med representanter ifrån akademi, organisationer, myndigheter, trafikoperatörer, lä...

Läs mer & Kommentera