Björn Pettersson

Formulera en fråga till våra lokalpolitiker

Formulera en fråga till våra lokalpolitiker

Det är som bekant dags för riksdagsval i höst. Den 11 september öppnas vallokalerna i hela landet och då får svenska folket möjlighet att rösta fram sina förtroendevalda såväl nationellt som lokalt. Här på Gotland har vi i dagsläget nio partier representerade i kommunstyrelsen. Vi har bjudit in alla partierna till en debatt. Den 26 […]

Alla behövs verkligen just nu på Gotland!

Alla behövs verkligen just nu på Gotland!

Alla behövs på Gotland är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av Tillväxt Gotland. Syftet är att få fler arbetslösa ungdomar och unga vuxna i arbete. Projektet är framgångsrikt och många unga har via insatsen lyckats få in en fot på arbetsmarknaden. Just nu går det så bra för projektet att det nästa inte finns fler deltagare att slussa ut. […]

Färjetrafiken avgörande för näringslivets utveckling – läs resultatet av medlemsenkät

Färjetrafiken avgörande för näringslivets utveckling – läs resultatet av medlemsenkät

I år avgörs framtiden för färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet när Trafikverket tar fram de krav som ska ligga till grund för nästa trafikperiod med start 2027. En undersökning som Tillväxt Gotland låtit genomföra bland våra medlemsföretag visar att färjetrafiken spelar en nyckelroll för det gotländska näringslivets utveckling.  Färjetrafiken har spelat, och spelar en avgörande […]

Företagardagen – 20 oktober – SAVE THE DATE!

Företagardagen – 20 oktober – SAVE THE DATE!

Torsdagen den 20 oktober är det äntligen åter dags för årets stora företagsevent på Gotland. Det blir en fullspäckad dag med inspirerande föreläsningar och möten om hur vi med utgångspunkt i de globala målen skapar lokal tillväxt. Och såklart – en hejdundrande fest! Boka din monterplats och dina biljetter på www.gotlandsforetagardag.se. .

Hållbar affärsutveckling för kulturella och kreativa näringen

Hållbar affärsutveckling för kulturella och kreativa näringen

Deltagarna i Omställningskulturs program ”Acceleratorn” fick den 31 maj träffa antal renommerade experter inom ämnet hållbar affärsutveckling. Dagen började med inspirationsföreläsningar och eftermiddagen ägnades åt ”open space” (deltagarna delades in i grupper där de kunde ställa fördjupande frågor till de inbjudna föreläsarna). Det blev en mycket utvecklande och inspirerande dag för kursdeltagarna. Acceleratorn erbjuder en […]